PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy notes z myślami znanych ludzi kwalifikuje się jako książka?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy notes z myślami znanych ludzi kwalifikuje się jako książka?

Czy notes z myślami znanych ludzi kwalifikuje się jako książka?

15.04.15

Chcę wydać książkę - uniwersalny notes z myślami znanych ludzi. Na stronie znajduje się cytat-myśl i podział na dni tygodnia, bez dat, miesięcy, roku. Czy to kwalifikuje się jako książka i mogę uzyskać na to numer ISBN?

W polskim systemie prawnym na próżno szukać definicji legalnej książki, jako takiej. To co powszechnie rozumie się przez pojęcie książki, częściowo zostało zdefiniowane jako publikacja w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996 r. Nr 152 poz. 722), określającej obowiązek wydawców do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy wydawanych publikacji. Przez publikację w tym znaczeniu rozumie się bowiem dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne i afisze.

Z drugiej strony książka jest utworem w rozumieniu ustawy – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, spełniającym cechy utworu jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W tym sensie książka jako utwór podlegać będzie regulacjom prawa autorskiego i ochronie jaka przysługuje każdemu utworowi.

Z kolei nadawanie numeru ISBN (International Standard Book Number) jest dokonywane na wniosek wydawców działających na terenie Polski przez Krajowe Biuro ISBN i jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne. Tak więc uzyskanie takiego numeru zależy od wyłącznej woli i działań samego wydawcy.

Przyjmuje się jednak, iż numer ISBN jest nadawany przykładowo drukowanym książkom i broszurom, cyfrowym kopiom drukowanych publikacji książkowych, czy też publikacjom multimedialnym (jeśli podstawowym ich składnikiem jest tekst). Z kolei jako przykład materiałów, którym nie zaleca się nadawania numerów ISBN warto wymienić dzieła abstrakcyjne, pocztówki i kartki okolicznościowe lub dokumenty osobowe (takie jak elektroniczne życiorysy lub charakterystyki osobowe). Zakwalifikowane więc danego materiału do choćby jednej z tych kategorii powoduje, iż nadanie numeru ISBN nie będzie możliwe.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!