Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Nominacje do paszportów Polityki

WSPÓLNE SPRAWY

/ Archiwum

Nominacje do paszportów Polityki

Nominacje do paszportów Polityki

24.12.13

To już dwudziesta pierwsza edycja Paszportów POLITYKI. Nagrody przyznawane są w sześciu dziedzinach: film, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, literatura. Od kilku lat nadawany jest również honorowy tytuł Kreatora Kultury, który trafia w ręce mistrza, autorytetu, wychowawcy. Przez te wszystkie lata nagradzaliśmy twórców nie za „popularność”, nie za „rozgłos”, ale za wartość kulturalną ich dzieł. Tak jest również w tym roku.

Paszporty POLITYKI co roku udowadniają także, że hasło porozumienia ponad podziałami (w tym wypadku redakcyjnymi) jest możliwe, przynajmniej, jeśli chodzi o kulturę. Krytycy z różnych redakcji i instytucji kultury wytypowali, jak co roku, trzech twórców w każdej kategorii, których osiągnięcia wydały im się ważne, a Kapituła wybiera Laureata w każdej kategorii. Uroczyste ogłoszenie laureatów nastąpi podczas Gali w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie w dniu 14 stycznia 2014 roku.


Nominacje w kategorii FILM:

Agata Kulesza
Ile treści, ile niuansów kryje się w rolach Agaty Kuleszy, tak sugestywnych, mimo minimalnych środków aktorskich. Zarówno wtedy, kiedy gra postać „złą” jak w „Idzie” czy „dobrą” jak w „Róży” – jest do głębi ludzka.
Tadeusz Sobolewski

Dawid Ogrodnik
W ostatnich latach pojawiło się co najmniej kilku młodych aktorów, których ogłoszono nadzieją polskiego kina. On wydaje się z nich najciekawszy, może dlatego, że najmniej nadaje się na idola.
Jakub Socha

Tomasz Wasilewski
Jako jeden z kilku zaledwie twórców młodego pokolenia w naszym kraju ma własny język, osiąga także znakomite rezultaty w pracy z aktorem.
Łukasz Maciejewski


Nominacje w kategorii LITERATURA:

Łukasz Orbitowski
W 2012 r. błysnął „Widmami”, w tym roku wydał interesującą „Szczęśliwą ziemię”, powieść obyczajową z niewielką domieszką fantastyki. To rzecz o dojrzewaniu i bilansach dzisiejszych trzydziestopięciolatków, pierwsze rozrachunkowe przedsięwzięcie w tym segmencie wiekowym: urodzeni pod koniec lat 70. pytają, co poszło nie tak.
Dariusz Nowacki

Małgorzata Rejmer
(Bukareszt) To książka pod różnymi względami olśniewająca: jako opowieść o podróży, głęboka refleksja na temat totalitaryzmu, rzecz o władzy i zbiorowej amnezji, a także historia przenikania się losów społeczeństw i miast, które społeczeństwa budują dla swoich ludzi (a może przeciwko nim).
Paweł Kofta

Ziemowit Szczerek
Prawdziwym bohaterem tych opowieści nie jest autor, lecz zawartość jego głowy – światopogląd, przekonania na temat Ukrainy, kulturowe wyobrażenia. Dlatego najważniejsze przygody opisane w książce nie dotyczą hardkorowych przeżyć w barze czy w stepie, lecz przemian sposobu myślenia – od politowania wobec Polaków szukających śladów polskości na Ukrainie do odkrycia własnej, przez siebie skleconej wersji orientalizmu.
Prof. Przemysław Czapliński


Nominacje w kategorii MUZYKA POPULARNA:

Marcin Masecki
Udowodnił, że jest nie tylko wirtuozem fortepianu i muzycznym erudytą, ale również zupełnie nieprzewidywalnym kompozytorem, dla którego nie ma żadnych ograniczeń.
Jacek Skolimowski

Dawid Podsiadło
Żywy dowód na to, że telewizyjne talent-shows mogą mieć sens.
Jacek Szubrycht

Kuba Ziołek
Zaciera granice pomiędzy tym co umysłowe a duchowe, prymitywne a wysublimowane.
Piotr Lewandowski


Nominacje w kategorii  MUZYKA POWAŻNA:

Apollon Musagete Quartett
Konsekwentnie chcą promować muzykę polską na europejskich estradach, nawet za cenę własnej popularności. Potrafią zrezygnować z prestiżowej oferty koncertowej, jeśli nie mogą na niej zagrać utworu polskiego kompozytora.
Jacek Marczyński

Katarzyna Budnik-Gałązka
Za umiejętność odnalezienia się w wielu rolach – solistki wygrywającej konkursy, kameralistki, która słucha swoich partnerów i pedagoga, który przekazuje swoją wiedzę.
Agata Kwiecińska

Karol Kozłowski
Moje odkrycie wśród śpiewaków predestynowanych do wykonywania repertuaru pieśniowego. Niezwykła muzykalność, wspaniałe prowadzenie narracji, interesująca barwa głosu.
Robert Kamyk


Nominacje w kategorii SZTUKI WIZUALNE:

Olaf Brzeski
Kunszt, talent, wizja, siła, odwaga eksperymentowania i głębokie zrozumienie tradycji – w wypadku Brzeskiego te wszystkie atuty połączyły się w praktykę artystyczną spełniającą się w realizacjach, których nie waham się nazwać wybitnymi.
Stach Szabłowski

Aneta Grzeszykowska
Opowiada w nich swoją-nie swoją historię – artystki, matki, kobiety. To wspaniała opowieść o kobiecości i przemijaniu.
Agnieszka Kowalska

Izabela Tarasewicz
Artystka to niezwykle uważna analizatorka. Przygląda się statusowi rzeźby jako medium współczesnej sztuki, pyta o jej materialność, posługując się takimi tworzywami jak glina, gips, szkło, ale też np. zwierzęce jelita. Jak dużo materiałów trzeba użyć, by opowiedzieć historię? – pyta w swoich pracach. W dobie natłoku i nadprodukcji bardzo cenny głos.
Anna Theiss


Nominacje w kategorii TEATR:

Michał Borczuch
Za niezwykłą wrażliwość, która pozwala mu budować misterne, piękne i ciemne teatralne światy. Za drapieżność, z jaką przygląda się kulturze, przyjmując punkt widzenia bohatera niezaangażowanego, wyrzuconego na margines rzeczywistości.
Marcin Kościelniak

Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin
Za budowanie na bazie autorskich tekstów scenicznych przeciw-historii, w których perspektywa feministyczna służy odkryciu nowych formuł zaangażowania teatru w sprawy społeczne.

Agata Siwiak
Za konsekwentną kuratorską „pracę u podstaw” burzącą skostniałe hierarchie w polskim życiu teatralnym; unikatowy pod względem ideowym i artystycznym projekt „Wielkopolska: Rewolucje” to wzór nowoczesnego, zaangażowanego, a zarazem niedogmatycznego myślenia o tym, jaką rolę pełni sztuka w dzisiejszym społeczeństwie.
Anna R. Burzyńska
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!