O Fundacji Legalna Kultura

BIURO PRASOWE

/ Fundacja Legalna Kultura

O Fundacji Legalna Kultura

Fundacja Legalna Kultura działa w obszarze propagowania świadomego uczestnictwa w kulturze. Popularyzuje korzystanie z kultury z legalnych źródeł, integruje środowiska twórców i odbiorców, kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości. Upowszechnia wiedzę na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Aktywności i zadania Fundacji wpisują się w Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2003-2020 zakładającą kształtowanie kapitału społecznego poprzez tworzenie więzi między kulturą, edukacją i nauką, a także zmniejszanie dysproporcji w dostępie do dóbr kultury.
Kluczową działalnością Legalnej Kultury jest edukacja. Fundacja, na terenie całej Polski, realizuje warsztaty z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, edukacji filmowej i medialnej dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i różnych grup zawodowych.
Legalna Kultura stale rozwija, jedyną w Polsce, Bazę Legalnych Źródeł, dostępną na www.legalnakultura.pl
Projekty Legalnej Kultury czynnie wspierają ambasadorzy i przyjaciele w osobach artystów, ludzi kultury i odbiorców, a także instytucje i patroni medialni. Idee Fundacji popiera ponad 400 twórców. Fundacja od 3 lat prowadzi z powodzeniem Społeczną Kampanię Edukacyjną Legalna Kultura, finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt Kultura Na Widoku jest kolejnym etapem realizacji celów strategicznych Fundacji.

 
Fundacja Legalna Kultura serdecznie dziękuje za wszystkie działania przyczyniające się do wspólnego sukcesu.Zapraszamy na www.fundacja.legalnakultura.plDo góry!