O scenariuszach lekcji

Oddajemy w Państwa ręce bezpłatne scenariusze lekcji. Opracowali je pedagodzy i powszechnie uznani edukatorzy. Scenariusze Legalnej Kultury stanowią gotową odpowiedź na wymogi nowej reformy edukacyjnej. Zawierają opisy podstawy programowej i metod kształcenia.

Składają się one z kilku koherentnych elementów:

- scenariuszy do zajęć na określony temat,

- multimedialnych prezentacji Prezi, możliwych do odtworzenia online, co zapewne usprawni prowadzenie oraz wpłynie na atrakcyjność zajęć,

- quizów Kahoot! mogących funkcjonować zarówno na prawach kartkówki, jak i kreatywnej zabawy angażującej w uczestnictwo w zajęciach wszystkich uczniów i wszystkie uczennice.
Dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z możliwości przeprowadzenia quizów online stworzyliśmy unikatową prezentację. Dzięki niej, można dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać aplikację Kahoot w edukacji i wychowaniu młodzieży szkolnej.


Wszystkie te elementy można wykorzystywać razem, ale i osobno. Autorzy zaznaczyli w scenariuszach, w których miejscach powinno się przeprowadzać quizy i prezentacje. Są to jednak materiały, na tyle intuicyjne, że można na nich pracować również tak, jak podpowiada wygoda chwili, dowolnie uzupełniając i rozszerzając zakres podejmowanych tematów i zagadnień.

Opracowania te stanowią zatem nie tylko źródło inspiracji, ale mogą również służyć jako gotowe przewodniki, które przeprowadzą uczniów przez proces edukacyjny w ramach jednej lub kilku godzin lekcyjnych.

Natomiast samo wykorzystanie nowomedialnych metod wychodzi naprzeciw bieżącym trendom i potrzebom edukacyjnym młodego pokolenia, które dorasta w perspektywie społeczeństwa opartego na wiedzy.

Co istotne, również nowa podstawa programowa nakłada na nauczycieli obowiązek posługiwania się tzw. TIK-iem (technologiami informacyjno-komunikacyjnymi).


Do góry!