Edukacja historyczna

Scenariusze zajęć szkolnych z zakresu edukacji historycznej do realizacji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.

Opracowane przez doświadczonych metodyków w oparciu o najnowsze podstawy programowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. i 2 marca 2018 r.).


Scenariusze lekcji
  • szkoła ponadpodstawowa
  • szkoła podstawowa VII-VIII
O stanie wojennym we "Wrońcu" Jacka Dukaja
Do zrealizowania na lekcjach języka polskiego. Do zrealizowania na lekcjach historii. Z wykorzystaniem nowych technologii: prezentacja Prezi.
 
0.46 MB .pdf Pobierz Otwórz
 
Budowa demokracji w Polsce w 1989 roku i jej symbole
Do zrealizowania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Do zrealizowania na lekcjach historii. Z wykorzystaniem nowych technologii: quiz Kahoot! i prezentacja Prezi.
 
0.44 MB .pdf Pobierz Otwórz
 
Rozważania o wojnie w Wietnamie zainspirowane filmem Stanleya Kubricka "Full Metal Jacket"
Do zrealizowania na lekcjach historii. Do zrealizowania na lekcjach historii. Z wykorzystaniem nowych technologii: quiz Kahoot! i prezentacja Prezi.
 
0.46 MB .pdf Pobierz Otwórz
 
Usiąść przy Okrągłym Stole, aby iść dalej
Do zrealizowania na lekcjach historii.
 
0.53 MB .pdf Pobierz Otwórz
 
"W pajęczej sieci", czyli jak UB i SB wpływało na życie Polaków w PRL-u (w oparciu o fragmenty wybranych filmów fabularnych)
Do zrealizowania na lekcjach historii.
 
0.49 MB .pdf Pobierz Otwórz
 
Życie codzienne powstańczej Warszawy na podstawie filmu "Miasto 44" Jana Komasy oraz relacji świadków
Do zrealizowania na lekcjach historii.
 
0.33 MB .pdf Pobierz Otwórz
 

Do góry!