PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Kserowanie materiałów w pracy logopedy

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Kserowanie materiałów w pracy logopedy

05.09.14

Chciałabym się dowiedzieć, czy kserując obrazki, kolorowanki czy fragmenty tekstów czy kart pracy naruszam prawa autorskie. Pracuję w szkole, jestem logopedą.

Zgodnie z art. 27 pr. aut. instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Przez instytucję oświatową należy rozumieć także szkołę (zarówno publiczną, jak i niepubliczną). Szkolny logopeda może więc w swojej pracy dydaktycznej korzystać z książek i innych utworów, a także sporządzać kopie ich fragmentów.

Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 1 pr. aut. wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem i nauczaniem. Posługiwanie się fragmentami większych utworów (np. fragmentami tekstów) czy drobnymi utworami w całości (np. kolorowanką z książki z kolorowankami) w celu wyjaśniania lub nauczania (np. nauczania poprawnej wymowy), przy jednoczesnym opatrywaniu ich własnym twórczym omówieniem lub ćwiczeniami, mieści się w granicach prawa cytatu i nie wymaga zgody twórcy utworu cytowanego – nawet jeśli odbywa się poza instytucją oświatową (np. w ramach prywatnych zajęć logopedycznych).

Maciej Marek
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Więcej na ten temat...
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!