PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Słownik a prawa autorskie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Słownik a prawa autorskie

Słownik a prawa autorskie

14.07.17

Tworząc słownik musimy liczyć się z tym, że podobne wydawnictwo już istnieje, a większość tłumaczeń się powtórzy. Czy taki utwór będzie legalny i można go wypuścić bez konsekwencji?

Na wstępie należy wskazać, że w przypadku słownika, za przedmiot ochrony prawa autorskiego można uznać raczej słownik jako całość, a nie poszczególne hasła/słowa i ich tłumaczenia. Prawo autorskie nie chroni bowiem wszelkich przejawów działalności człowieka, a jedynie te, które charakteryzują się twórczym, indywidualnym charakterem. Trudno zatem przyjąć, by tłumaczenia słów jako takie, spełniały ww. wymogi. W przypadku słownika, o uznaniu go za utwór będzie decydować w większym stopniu dobór terminów/pojęć przetłumaczonych, ich układ czy schemat umieszczenia w słowniku, a nie samo tłumaczenie, które w jednoznacznych, niebudzących wątpliwości przypadkach, z natury rzeczy będzie musiało być tożsame.

Fakt, iż słownik, dotyczący tej samej specjalistycznej dziedziny i zawierający zbliżone terminy oraz ich tłumaczenia, istnieje już na rynku nie powoduje, że niemożliwe jest wydanie kolejnego, obejmującego podobną tematykę specjalistyczną. Dopiero w przypadku wykorzystania „twórczych” elementów istniejącego słownika, np. skopiowania większości haseł i ich tłumaczeń, „wyglądu” i układu, powielenia zdań zawierających przykłady użycia pojęć/terminów, można byłoby mówić o naruszeniu praw autorskich. Nie mniej jednak, abstrakcyjna ocena czy wydanie „nowego” słownika narusza prawa autorskie, z uwagi na brak szczegółowych danych, jest niemożliwa, a w przypadku ewentualnego sporu, wiążącą oceną, czy doszło do naruszenia praw autorskich, będzie i tak ocena sądu rozpoznającego sprawę, która jest trudna do przewidzenia.


Sara Dobrzańska
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!