PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy mogę w opowiadaniu użyć nazwy istniejącej firmy?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy mogę w opowiadaniu użyć nazwy istniejącej firmy?

Czy mogę w opowiadaniu użyć nazwy istniejącej firmy?

16.03.16

Czy mogę w opowiadaniu użyć nazwy istniejącej firmy? Chodzi mi o to, że w jednej ze scen bohater wchodzi do pijalni czekolady i nie wiem czy mogę napisać, że jest to pijalnia Wedla. Mam zamiar wydać to opowiadanie.

Kwestia użycia oznaczenia danego przedsiębiorstwa lub nazwy produktu w swoim utworze jest zagadnieniem dość złożonym. Wynika to z kilku płaszczyzn potencjalnej ochrony. Firma przedsiębiorstwa (potocznie określana nazwą) stanowiąc dobro osobiste osoby prawnej, podlega ochronie na gruncie prawa cywilnego. Wobec tego, zalecana jest ostrożność w uwzględnianiu cudzej firmy w swoim dziele, również z uwagi na ryzyko naruszenia dobrego imienia, wizerunku danego przedsiębiorstwa. W razie takiej ewentualności, uprawnione podmioty będą miały prawne podstawy do dochodzenia swoich praw.
Dodatkowo, nazwa może być chroniona na podstawie prawa własności przemysłowej, jeśli została zastrzeżona w Urzędzie Patentowym jako rejestrowany znak towarowy (w tym przypadku słowny). Posiadając prawo z rejestracji, uprawniony ma wyłączność na korzystanie z takiego oznaczenia w określonej kategorii towarów lub usług, dla których znak taki zastrzegł. Z kolei na gruncie prawa autorskiego, podobnie jak w przypadku tytułów książek, czy filmów, nazwa może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednak w takim przypadku, aby móc ocenić czy dana nazwa może podlegać ochronie, konieczne jest wykazanie cech oryginalności i twórczości dzieła.

Anna Duniak
Prawnik
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!