PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie informacji z podręcznika w celach komercyjnych

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie informacji z podręcznika w celach komercyjnych

Wykorzystanie informacji z podręcznika w celach komercyjnych

28.01.16

Czy mogę wykorzystać informacje zawarte w np. podręczniku, zmienić trochę treść, oznaczyć go jako źródło i wykorzystać to w celach komercyjnych?

Zgodnie z prawem cytatu dopuszczalne jest przytaczanie w ramach naszej twórczości urywków rozpowszechnionych utworów, całe utwory plastyczne lub fotograficzne lub nawet drobne utwory w całości.

Przepisy przy tym nie definiują pojęcia drobnego utworu czy też urywku rozpowszechnionego utworu, pozostawiając ocenę w tym zakresie temu kto korzysta z prawa cytatu. Przyjmuje się jednak, że utwór cytowany musi pozostawać w takiej relacji (stopniu) do twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co jest utworem cytowanym a co utworem głównym w ramach którego wkomponowany jest jednie cytat. Ponadto wykorzystanie cudzej twórczości w ramach cytatu może nastąpić jedynie w celu uzasadnionym celami cytatu, takimi jak: wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości. Zastosowanie innego celu poza wyżej wymienionymi lub zbliżonymi do wyżej wymienionych, w zasadzie wyklucza skorzystanie z czyjejś twórczości na zasadach prawa cytatu. Oczywiście wykorzystanie utworu w celach komercyjnych nie wyklucza możliwości skorzystania z prawa cytatu.

Nadto warunkiem wykorzystania utworu w ramach prawa cytatu jest wskazanie imienia i nazwiska twórcy utworu cytowanego oraz źródła pochodzenia utworu (tzw. właściwe oznaczenie cytowanego utworu).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!