PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy biblioteka publiczna może nieodpłatnie udostępnić czytelnikom kolekcje filmów pochodzącą z darów (od czytelnika)?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy biblioteka publiczna może nieodpłatnie udostępnić czytelnikom kolekcje filmów pochodzącą z darów (od czytelnika)?

Czy biblioteka publiczna może nieodpłatnie udostępnić czytelnikom kolekcje filmów pochodzącą z darów (od czytelnika)?

31.08.15

Biblioteka otrzymała w darze od czytelnika kolekcje filmów (kolekcja filmów z wielką historią w tle) jest to dodatek do Gazety Wyborczej. Wszystkie filmy są dostępne w oryginalnych opakowaniach w etui (nie koperta). Czy biblioteka publiczna może je wprowadzić do katalogu elektronicznego i udostępniać nieodpłatnie czytelnikom?

Do wyłącznego monopolu twórcy należy prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Ponadto zgodnie z prawem autorskim jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje automatycznego przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

Z punktu widzenia przedstawionej w pytaniu sytuacji, nie można domniemywać, że udostępnienie w sprzedaży filmów (utworów audiowizualnych) w formie załączników do gazet (tzw. insertów) powoduje automatyczne przejście na nabywcę gazety, czy też takiego filmu majątkowych praw autorskich do filmu, gdyż te muszą być potwierdzone w formie pisemnej dla skuteczności takiego przejścia.

Oznacza to, że korzystanie z tego typu filmów możliwe jest na podstawie licencji, które udzielane są na określonych polach eksploatacji. Oznacza to, że korzystanie z utworu audiowizualnego musi następować na warunkach licencji i nie może być z nimi sprzeczne.

Tym samym jeśli warunki licencyjne, nie przewidują możliwości udzielania sublicencji (czyli dalszej licencji na korzystanie z utworu innym podmiotom aniżeli nabywca egzemplarza utworu), to dalsze udostępnienie egzemplarzy takich filmów np. bibliotece publicznej nie będzie możliwe bez zgody twórcy lub podmiotu któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do takiego utworu (producenta filmu).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!