PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Tytuły piosenek użyte jako tytuły kolejnych rozdziałów książki

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Tytuły piosenek użyte jako tytuły kolejnych rozdziałów książki

Tytuły piosenek użyte jako tytuły kolejnych rozdziałów książki

17.02.15

Na jakiej zasadzie mogę wykorzystać tytuły utworów muzycznych (piosenek) jako tytuły kolejnych rozdziałów w książce. Tytuły te mają w sposób oczywisty nawiązywać do treści rozdziałów i nie pozostawiam wątpliwości, że są to tytuły konkretnych (znanych) piosenek. Czy nie naruszam w ten sposób praw autorskich twórców piosenek? Czy mogę legalnie tak wykorzystać tytuły piosenek na prawie cytatu?

Tytuły książek, płyt muzycznych czy filmów podlegają ochronie prawnej jedynie w sytuacji kiedy zostały zarejestrowane jako znaki towarowe lub spełniają przesłanki (warunki) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze – utwór). Lista zarejestrowana znaków towarowych jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Zaznaczyć przy tym trzeba, że znakami towarowymi nie mogą być pojedyncze słowa czy też frazy pospolite.

Najczęściej więc w przypadku tytułów czy to książek, czy to utworów muzycznych będziemy mieli do czynienia z utworem, podlegającym ochronie na gruncie prawa autorskiego. Korzystanie i rozporządzanie takim utworem należy do uprawnień twórcy lub innej osoby, która nabyła autorskie prawa majątkowe (ewentualnie osób, które uzyskały odpowiednią licencję). Inne osoby nie są uprawnione do korzystania z utworu w zakresie, który przekraczałby ramy szeroko rozumianego dozwolonego użytku lub licencji.

Ponieważ w ramach cytatu wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, jedynie w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (np. kolaż), nie wydaje się możliwe wykorzystywanie tytułów utworów muzycznych w całości w celu przyporządkowania się do określonych rozdziałów książki w ramach dozwolonego użytku jakim jest cytat.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!