Wpisz e-mail

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej

POLECAMY

/ Archiwum

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia obchodzimy – od 2001 roku – Światowy Dzień Własności Intelektualnej (ang.: World Intellectual Property Day). Jest to święto, które w 2000 roku ustanowiła Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, powstała ponad trzydzieści lat wcześniej organizacja wyspecjalizowana ONZ (ang.: WIPO).

 

Co to jest własność intelektualna? Termin ten określa monopole prawne, tworzone przez wybrane dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz wybrane własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe). Pojawił się w 1888 roku, gdy w Szwajcarii utworzono Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Popularność zyskał w drugiej połowie XX wieku, gdy utworzono WIPO, nową agendę ONZ.

 

Co roku na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, których celem jest m.in.:

  • ukazanie wpływu praw autorskich, patentów i znaków towarowych na nasze codzienne życie;
  • pogłębienie wiedzy na temat prawa własności intelektualnej;
  • zaprezentowanie znaczenia pracy twórców i wynalazców dla rozwoju społeczeństwa;
  • kształtowanie postawy poszanowania praw własności intelektualnej.

   

Fot.: Archiwum Fundacji Legalna Kultura

 

Źródło: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

 

(ib)Do góry!