Wpisz e-mail


Warsztaty edukacyjne Legalnej Kultury

fot. Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura

fot. Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura

fot. Legalna Kultura    fot. 

Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura    fot. 

Legalna Kultura

fot. 

Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura    fot. Legalna Kultura    fot. 

Legalna Kultura   


Warsztaty Legalnej Kultury dotyczą zagadnień prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, legalnych źródeł kultury i możliwości pobierania oraz udostępniania treści w Internecie. Dla nauczycieli i uczniów realizujemy warsztaty w zakresie edukacji filmowej i medialnej. Warsztaty są odpowiedzią na zmieniające się wymogi współczesnej cyfrowej rzeczywistości.

Zajęcia prowadzą specjaliści - kulturoznawcy, metodycy, prawnicy - którzy odpowiadają na wszystkie pytania uczestników. Kierujemy je do grup 20-60 osobowych. Stosownie do programu, trwają od godziny do czterech godzin. Nauczycielom i osobom zainteresowanym przyznawany jest certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Na wykładach omawiamy pojęcia związane z dostępem do materiałów w sieci: dozwolony użytek osobisty, domena publiczna, plagiat, dozwolony użytek publiczny, wszelkie prawa zastrzeżone, ochrona własności intelektualnej, pewne prawa zastrzeżone, pola eksploatacji, licencje to zagadnienia, które zawsze pojawiają się podczas naszych warsztatów.

Tematykę wykładów dostosowujemy do potrzeb naszych odbiorców, którymi są różne grupy społeczne i zawodowe, między innymi: nauczyciele, uczniowie, dziennikarze, fotograficy, artyści.

Podczas spotkań z nauczycielami kładziemy nacisk na:


 • pokazanie w jaki sposób przestrzegać praw autorskich w dydaktyce i w codziennej pracy szkoły
 • omówienie pojęć związanych z pracami pisemnymi, tj. prawo cytatu, plagiat, twórczość równoległa, ochrona idei
 • projekty i zasoby dydaktyczne w Internecie, które można wykorzystać w pracy z uczniem
 • zasoby dydaktyczne dla uczniów w Internecie


Uczniowie  dowiadują się między innymi:


 • czy i co można ściągać i udostępniać w Internecie
 • kiedy praca pisemna stanowi przywłaszczenie, a kiedy jest utworem inspirowanym
 • co to jest utwór równoległy
 • czym jest plagiat jawny, a czym ukryty
 • czym jest cytat - jak dużo tekstu można umieścić w swojej pracy
 • czy zawsze trzeba podpisać źródło i autora
 • czy wszystkie licencje Creative Commons są takie same i jakie dają możliwości


W przypadku dziennikarzy, fotografów, artystów koncentrujemy się na twórcy i jego prawie do swojej twórczości:


 • jakie prawa chronią twórcę
 • jak odróżnić plagiat od utworu inspirowanego
 • w jaki sposób dobrze konstruować umowy
 • jak i gdzie dochodzić swoich praw, jeśli ktoś wykorzystał zdjęcie lub tekst bez zgody autoraZainteresowanych zorganizowaniem warsztatów, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: warsztaty@legalnakultura.pl

Kontakt z metodykiem

Jeśli chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, zamieścić na stronie własny scenariusz metodyczny lub artykuł, skontaktuj się z naszym metodykiem: metodyk@legalnakultura.pl


Do góry!