Питання та відповіді

CОЦІАЛЬНА КАМПАНІЯ

/ Питання та відповіді

Питання та відповіді

ЩО МИ РОБИМО?

 • Постійно і послідовно пропагандуємо і промуємо культуру з легальних джерел – у кінотеатрах, по радіо, на телебаченні, в пресі, Інтернеті і у публічних місцях.
 • Вже протягом багатьох років творимо в Інтернеті найбільший і постійно  оновлюваний портал, який дає можливість користування з культурних надбань з легальних джерел: www.legalnakultura.pl 
 • Творимо – постійно доповнювану і розширювану – Базу Легальних Джерел, яка є доступною на нашому веб-сайті www.legalnakultura.pl
 • Навчаємо – у школах і вищих учбових навчальних закладах у цілій Польщі, а також в рамках Зони Освіти на нашому порталі

○     про те, чим є легальні джерела, де їх можна знайти і як їх використовувати
○     про те, чим є авторські права, охорона інтелектуальної власності і подібні питання
○     про кінокультуру
○     на тему медіальної освіти
○     про загрози і безпеку у Інтернеті
○     проводимо майстер-класи – співпрацюємо зі школами, вищими учбовими навчальними закладами, бібліотеками, будинками культури, осередками удосконалення вчителів і регіональними відділами освіти
○     співпрацюємо з юристами (консультації, а також інтерактивні юридичні поради, лекції і доповіді на конференціях, юридичні поради під час мистецьких акцій, майстер-класи Легальної Культури)

 • Співпрацюємо при процесі уніфікації цифрового ринку в ЄС, співпрацюючи з  European Union IntellectualProperty Office –EUIPO (Комітет ЄС до справ інтелектуальної власності) i World IntellectualProperty Organization – WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності)

○     реалізуємо навчальні проекти у напрямку промування і пропагування легальних джерел, охорони інтелектуальної власності, а також подібних напрямків
○     беремо участь у обміні знаннями і досвідом, які торкаються змін у європейському законодавстві, принципу територіалізму, надання ліцензій і т.п. (конференції, семінари, лекції)
○     культурно-навчальні проекти Легальної Культури присутні на міжнародних зустрічах

 • Реалізуємо циклічні культурні і навчальні проекти у публічних місцях і віртуальному просторі: Культура Довкола, Відкриті Двері До Культури, об’їзний кінотеатр і т.п.
 • Творимо різноманітні – одноразові і циклічні – культурні і наукові події/акції (покази фільмів, конференції, семінари і т.п.)
 • Беремо участь у найважливіших культурних подіях Польщі, розповсюджуючи інформацію про легальні джерела культури і свідоме користування з них (наприклад, Фестиваль художніх фільмів у Ґдині, фестиваль Off Festival) 

○     присутність у засобах інформації, пов’язаних з фестивалями, переглядами та інше
○     прямі трансляції із зустрічей з творцями
○     презентації спотів У темряві кіно

 • Впродовж років співпрацюємо з багатьма відомими митцями, промуємо також праці молодих творців
 • Постійно співпрацюємо з фахівцями і експертами з різних галузей – юристами, вихователями, науковцями, журналістами і т.п.
 • Співпрацюємо з багатьма установами культури, органами самоврядування, навчальними закладами і т.п. (серед багатьох – Міністерство культури і національної спадщини Польщі, Польський Інститут кіномистецтва, Національний аудіовізуальний інститут, Національний Центр Культури Польщі)
 • Організовуємо для початкуючих творців і користувачів конкурси з цікавими нагородами – часто даючи переможцям можливість реалізувати їхні мистецькі задуми
 • Проводимо багато дослідницьких проектів

○     як проекти, які торкаються змін у позиції і поведінці користувачів з культурних надбань, так і аналіз нових культурних явищ (наприклад для митців User-Generated Content)
○     у рамках цієї діяльності розвиваємо і змінюємо проекти Легальної Культури, з тим щоб постійно покращувати наші пропозиції і достосовувати їх до змін у зацікавленнях до цільової групи користувачів
○     реалізуємо також дослідження для установ, з якими співпрацюємо
○     на веб-сайті www.legalnakultura.pl публікуємо результати досліджень

 • Публікуємо різноманітні матеріали, які промують легальні джерела і торкаються проблем, пов’язаних з культурою у цифровій реальності

○     електронні публікації
○     друковані публікації
○     публікації у наукових виданнях

 • Працюємо над створенням універсальної і багатовимірної пошукової системи, яка дозволить максимально використовувати легальні джерела і засоби культури, доступні у Інтернеті
 • Проводимо інтерактивну діяльність

○     перебуваємо у постійному контакті з користувачами культурних надбань
○     відповідаємо на їх запитання
○     вирішуємо проблеми
○     спрямовуємо спеціальні адресні пропозиції до певних адресних груп користувачів
○     надаємо доступ до матеріалів
○     інтернеткористувачі можуть разом з нами творити культуру з легальних джерел, промувати і пропагувати їх (додаючи, наприклад, лінки і посилання до них у нашій базі).

 • Спрямовуємо наші проекти до різноманітної публіки

○     не обминаємо тих груп користувачів, які оминає основний напрямок культурного обігу
○     наголошуємо на важливості одноразових і регулярних акції, підготовані спеціально для мешканців малих місцевостей, які мають обмежений доступ до культури, а також до літніх людей, дітей, учнів, вчителів, педагогів, бібліотекарів, чиновників, архітекторів, фотографів і інших професійних груп

 • Намагаємось бути активним і відповідальним партнером у публічній дискусії на тему легальних джерел культури, впливати на громадську думку, позицію і поведінку творців і користувачів культурного надбання. Не боїмося конфронтації з нашими опонентами
 • Всі наші дії мають позитивний характер

○     промуємо
○     даємо доступ
○     пояснюємо
○     вчимо
○     пригадуємо базові цінності
○     даємо приклад
○     поєднуємо


ДЛЯ ЧОГО МИ ЦЕ РОБИМО?

Ми живемо у цивілізації різноманіття. А це приносить величезну свободу, але також і відповідальність і обережність щодо різноманітних спокус і загроз. Нашим бажанням є не загубити у цьому різноманітті базові цінності, фундаментальні культурні ідеї, такі як: бути чесним щодо інших, можливість вибору і право до поваги до того, що є нашим внеском у розвиток культури. Фонд Легальна Культура існує для того, щоб нагадувати про ці, на перший погляд, прості справи щоденно. Для того, щоб промувати і пропагувати свідому участь у культурі, чесність і лояльність по відношенню до митців. Наша місія базується на позитивному переказі – ми показуємо, як користуючись з усього, що пропонує нам найновіша технологія, залишатися етичною людиною, особою, свідомою того, що вона живе серед інших людей, також і в Інтернеті.

Сьогодні ми будуємо цифрову культуру, як впродовж століть ми будували культуру матеріальну. І знову ми мусимо виробити принципи, на які вона спиратиметься – правила, які дозволять заспокоювати наші потреби, у той же час не порушуючи прав інших членів віртуального суспільства, і не вражаючи їх почуттів.
Нам залежить на донесенні до свідомості читачів  , глядачів і слухачів зв’язку поміж двома постатями культури – цифровою і матеріальною. Інтернет не є окремим світом – багато законів, прав і неписаних правил, які ми використовуємо, коли маємо справу з фізичним витвором мистецтва, залишаються актуальними, надалі діють, коли ми входимо у сферу творів, розміщених у веб-мережі.
Ми прагнемо вирішити одну з найважливіших проблем сучасної культури: питання, як нею користуватися, зберігаючи надалі власну свободу і не обмежуючи у той самий час чиєїсь свободи? Надходить час, коли треба розпочати рішучі, але також і комплексні дії. Сучасні покоління виховуються у мережі, ростуть на цифровій культурі. І тому нам є вкрай необхідна довготермінова стратегія і цілісна освіта для того, щоб уже серед наймолодших громадян формувати відчуття відповідальності за наше спільне добро – культурні надбання у веб-мережі.

Фонд Легальна Культура ставить перед собою амбітні і різноманітні цілі:

 • Промоція і пропагування користування з легальних джерел культури
 • Творення бази легальних джерел на сторінці www.legalnakultura.pl
 • Освіта і навчання у напрямках авторських прав і охорони інтелектуальної власності, з урахуванням етики як джерела походження цих прав і всякого роду виборів
 • Надання можливості користувачам культурного надбання знайти відповіді на питання, які торкаються авторських прав, охорони інтелектуальної власності і охорони образу – як в теорії, так і у практиці
 • Медіальне навчання, в рамках якого реалізуються у першу чергу всі проекти, які спрямовано до молодших поколінь, вчителів і літніх людей
 • Пропагування охорони інтелектуальної власності і вимога застосування закону щодо тих, хто заробляє на нелегальному розповсюдженні культурного надбання
 • Донесення до свідомості користувачам факту, що в Інтернеті, так як і у фізичному, реальному просторі, зобов’язують моральні і правові норми, які торкаються також мистецтва і митців, а також те, що неправильно зрозуміла анонімність у мережі не звільняє від дотримування цих принципів
 • Будування свідомості і відповідальності інтернеткористувачів, які вживають цифрову форму культурного надбання
 • Тривала зміна позиції і поведінки в інтернеткористувачів по відношенню до культури у цифровій реальності
 • Наголошення необхідності постійних, всебічних і системних дій у напрямку усвідомлення користувачами значення і ваги користування з легальних засобів у Інтернеті
 • Будування і консолідація середовища, яке складається з різних культурних закладів і творчих професій; середовища, яке буде розвивати і пропагувати свідому участь у культурі
 • Популяризація оцифровування публічного  надбання
 • Пропагування краудфандингу як сучасного методу фінансування культурних заходів і ініціатив
 • Підтримка і промування молодих творців, які щойно починають свою професійну дорогу на ринку цифрової культури
 • Направлення освітніх і культурних проектів до представників середовищ, які мають обмежений доступ до надбань культури (наприклад, до мешканців невеликих місцевостей, які розташовані далеко від культурних центрів)
 • Розповсюдження етичної моделі поведінки у бізнесі – протидія розміщенню рекламодавцями матеріалів на веб-сторінках, які подають культурні надбання з нелегальних джерел
 • Створення універсальної пошукової системи для пошуку легальних джерел культури
 • Творення моди на культуру з легальних джерелДЛЯ КОГО МИ ЦЕ РОБИМО?

Легальна Культура є для усіх.

Нашу кампанію ми спрямовуємо до людей, яким небайдужа культура. Підтримуємо їх переконання про те, що, діючи чесно щодо творців, вони зробили правильний вибір. Показуємо їм, що вони не самотні. Доводимо, що багато хто думає і діє так само, як і вони – відповідно до принципів.
Нашу кампанію ми спрямовуємо також і до людей, яким байдужа ситуація культури. Ми хочемо це змінити. Хочемо донести до їхньої свідомості те, що вони роблять помилку, за котру заплатимо ми усі – і творці і користувачі. Тому що нечесні дії обіднюють культуру. І переконуємо їх, що ніколи не є запізно відмовитися від поганих звичок.

Існують, однак, групи користувачів, на яких нам особливо залежить. І тому наша кампанія спрямована до дітей, до учнів і їхніх вчителів – культурні практики формуються під час навчання, а представники молодших поколінь у майбутньому вирішуватимуть, як буде колись виглядати користування з надбань культури у цифровій реальності. 
Тому нашу кампанію ми спрямовуємо також до тих, хто з різних причин має обмежений доступ до культурних надбань –доносячи до їхньої свідомості їм існування легальних засобів у Інтернеті і навчаючи, як ними користуватися, ми допомагаємо їм долати просторові і символічні перешкоди.
Тому нашу кампанію ми спрямовуємо до всіх поколінь – ми зацікавлені у тому, щоб ця тема об’єднувала людей, оминаючи усі поділи, в тому числі також і вікові. Для нас кожен є важливим і потрібним.


З КИМ МИ ЦЕ РОБИМО?

Від самого початку з нами разом  діють творці, представники культурних інститутів і середовищ, а також експерти, які представляють різні галузі знань. Підтримка багатьох з них сприяє нам вже роками. Кожного чергового року, кожного наступного проекту у суспільній кампанії Легальна Культура з’являються нові партнери, друзі і симпатики. Ми співпрацюємо з особами і осередками, які формують культуру у нашій країні, але співпрацюємо також і з початкуючими митцями, які щойно роблять перші кроки на своєму мистецькому шляху. Для нас – кожен є важливим і потрібним. І цей гурт постійно зростає.

Стратегічними партнерами проекту Легальна Культура є Міністерство культури і національної спадщини Польщі, а також  Польський Інститут Кіномистецтва. Ми реалізуємо проекти також з Національним Центром Культури. Кампанію підтримують також Медіальні Структури і Партнери, які гарантують нам практичну, безпосередню і промоційну допомогу. Інформацію про Партнерів проекту можна побачити на нашому веб-сайті www.legalnakultura.pl

Ідею Легальної Культури підтримує кілька сотень митців -http://legalnakultura.pl/pl/sa-z-nami/popieraja-nas

На сьогоднішній день у кампанії активно беруть участь понад 70 творців, а серед них: Януш Ґайос, Томаш Кот, Соня Богосєвіч, Аґнєшка Ґроховска, Маґдалєна Бочарска, Малґожата Кожуховска, Аґата Кулєша, Лукаш Ростковскі, Лєх Маєвскі, Мая Осташевска, Давид Подсядло, Роберт Вєнцкєвіч, Єжи Штур, Маріуш Щиґєль.

Послами Легальної Культури є Анна Дерешовска, Пьотр Метц, Дорота Міськєвіч, Данута Стенка, Яцек Васілєвскі, Збіґнєв Водецкі і Аґа Зарян.

Таким чином, ми творимо спільноту творців і користувачів культури.


ЧОМУ МИ ПИШАЄМОСЯ ТИМ, ЩО РОБИМО?

Тому що ми змінюємо свідомість користувачів культурних надбань у Польщі. Щораз частіше користувачі знають, де і як можна отримувати легальні засоби, а піратство вважають чимось негідним, рагульським, жлобським.

 • Тому що ми реально впливаємо на поведінку користувачів, навчаючи їх і даючи їм приклад. Легальна Культура допомагає виробити навичку користування легальними джерелами у мережі.
 • Тому що, творячи портал Легальна Культура і проводячи майстер-класи, ми призводимо до того, що Інтернет стає більш безпечним місцем для всіх
 • Тому що ми збудували один з найважливіших і найбільш популярних порталів, які займаються цією темою. Веб-сторінку www.legalnakultura.pl відвідало вже близько 7 000 000 користувачів
 • Тому що ми створили найбільшу у Польщі Базу Легальних Джерел
 • Тому що ми провели багато загальнопольських культурно-освітніх проектів (кіноосвіта, медіа, авторські права і інше). Ці проекти мають в основному тривалий характер – у наступні роки ми проводимо нові етапи, щоразу покращуючи наші пропозиції Культури Довкола www.kulturanawidoku.pl, Відкритих Дверей До Культури www.otwartedrzwidokultury.pl
 • Тому що ми підтримуємо митців-початківців, даючи молодим людям шанс ділитися своїм доробком з користувачами культурних надбань
 • Тому що ми організували сотні майстер-класів, показів і інших акцій з метою усвідомлення користувачами значення використання легальних засобів
 • Тому що наші споти В темряві кіно прослухало майже 18 000 000 користувачів
 • Тому що ми провели важливі наукові дослідження на нових культурних просторах. Декотрі з наших аналізів є унікальними – це єдині у свому роді дослідження, проведені в Європі (зокрема, дослідження творців User-Generated Content)
 • Тому що ми змінюємо стиль життя польських інтернеткористувачів – ми ввели «моду на легальне». Про це свідчать результати наших досліджень і підтримка, яку має сама ідея Легальної Культури
 • Тому що ми розпочали і творимо у публічному просторі Польщі діалог про легальність в культурі, а до участі у ньому запрошуємо і ангажуємо найважливіші осередки і людей культури, а також вітчизняні медіа
 • Тому що ми переконали культурні і освітні установи, засоби інформації і представників самоврядування у Польщі до того, що варто користуватися легальними засобами, і що варто підтримувати ідею Легальної Культури – даючи цим хороший приклад для інших
 • Тому що ми маємо свій внесок у міжнародний процес будування цілісного цифрового ринку, а також творення приязного законодавства, яке полегшить мешканцям Європи користування легальними засобами культури – наш голос чути у Брюселі, Відні, Женеві, Римі, Аліканте, Стамбулі
 • Тому що ми пропагуємо польські культурні і освітницькі проекти також і за кордоном, беручи участь в інтелектуальному обміні з представниками інших держав Євросоюзу (конференції, семінари, лекції, презентації і т.п.)
 • Тому що ми зібрали довкола Легальної Культури громаду творців і користувачів, пов’язаних з нашою ідеєю і пропагуючих її – нас багато, а група і надалі росте, будуючи нашу спільноту
 • Тому що ми створили мережу освіти у питаннях медіа і авторських прав, у межах якої ми постійно співпрацюємо з багатьма школами, вищими навчальними закладами, бібліотеками і іншими навчальними і освітянськими осередками (майстер-класи, сценарії уроків, юридичні поради)
 • Тому що ми створили креативний, динамічний і заангажований колектив Легальної Культури, а також створили гроно постійних співпрацівників і експертів, які допомагають промувати і пропагувати, а також робити більш доступними культурні цінності з легальних джерел (юристи, вчителі, бібліотекарі, працівники органів самоврядування, вчені, журналісти, волонтери)
 • Тому що ми створили добру марку. Марку Легальна Культура 


Перекладено:
Biuro Tłumaczeń Diuna www.diuna.bizDo góry!