Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy Schronisko Młodzieżowe ma obowiązek zawarcia licencji na publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy Schronisko Młodzieżowe ma obowiązek zawarcia licencji na publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań?

Czy Schronisko Młodzieżowe ma obowiązek zawarcia licencji na publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań?

21.11.14

W Zespole Szkół Publicznych funkcjonuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe którego zadaniem statutowym jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. Wysokość opłat za nocleg określa organ prowadzący. W pokojach znajdują się odbiorniki rtv. Prowadzana działalność nie jest działalnością gospodarczą, ale wynikającą z przepisów prawa oświatowego. Czy w związku z powyższym SSM ma obowiązek zawarcia licencji na publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań?

Każde nagranie muzyczne składa się trzech dóbr: utworu (kompozycja muzyczna, słowa), artystycznego wykonania (wokal, instrumenty) oraz fonogramu (zapis wykonania utworu). Do każdego z tych dóbr przysługują odrębne prawa opisane ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Więc każdy z tych elementów podlega osobnej ochronie prawnej i publiczne rozpowszechnianie wymaga uzyskania licencji i ponoszenia opłat na rzecz właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAiKS czy Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP).
Jednakże w tym zakresie istnieje wyjątek w postaci prawa do publicznego użytkowania posiadanych przez siebie radioodbiorników i telewizorów, jeżeli nie łączy się z tym osiąganiem korzyści majątkowych, wtedy też nie zachodzi konieczność zawierania jakichkolwiek umów licencyjnych.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego