PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zajęcia melorecytacji w bibliotece – jakie warunki trzeba spełnić, by móc udostępnić powstałą na nich twórczość?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zajęcia melorecytacji w bibliotece – jakie warunki trzeba spełnić, by móc udostępnić powstałą na nich twórczość?

Zajęcia melorecytacji w bibliotece – jakie warunki trzeba spełnić, by móc udostępnić powstałą na nich twórczość?

12.11.14

Jestem pracownikiem Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie prowadzę z młodzieżą zajęcia z melorecytacji (rapu) poezji na bitach (przy akompaniamencie z gatunku hip-hop). Jest to mój własny autorski pomysł. Opracowujemy teksty poetyckie takich autorów jak: C.K. Norwid, W. Szymborska, L. Staff i wielu innych. Zajęcia prowadzę za zamkniętymi drzwiami w celach edukacyjnych. Chciałabym jednak na zakończenie zajęć (o ile to możliwe) upublicznić naszą pracę w formie koncertu w naszej bibliotece, jak również chciałabym zarejestrować dźwięk i obraz a następnie rozpowszechnić w internecie oraz innych mediach. 
Moje pytania brzmią: czy mogę upublicznić projekt "Melorecytacji poezji na bitach" jako Miejska Biblioteka Publiczna? Co powinnam zrobić, by móc wraz z młodzieżą legalnie, publicznie wykonywać opracowane na zajęciach utwory oraz w legalny sposób upublicznić nagrania utworów w formie audio i video? Chcę podkreślić, że najbardziej zależałoby mi na publicznym wykonaniu utworów na żywo, mam jednak możliwość nagrania utworów w studio i chciałabym się dowiedzieć jakie warunki należy spełnić, by móc legalnie rozpowszechnić nagrania.

W przypadku, gdy zajęcia melorecytacji są prowadzone przez pracownika biblioteki, w ramach swoich obowiązków służbowych to podmiotem, który nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego w ramach zajęć jest pracodawca w tym wypadku biblioteka - źródłem uprawnień pracodawcy do tych utworów jest stosunek pracy. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo autorskiego - jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu (poprzez np. wydanie oświadczenia pracodawcy), nie przystąpi do rozpowszechniania utworu, to termin do rozpowszechnienia może wyznaczyć pracodawcy sam twórca najlepiej na piśmie. Po bezskutecznym upływie tego terminu prawa, uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu przez pracodawcę nabywa on własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Do momentu przyjęcia utworu przez pracodawcę – cały czas jedynym uprawnionym z tytułu praw autorskich jest pracownik, który utwór stworzył. Zgodnie z artykułem 13 pr.aut. w przypadku milczenia pracodawcy - w terminie 6 miesięcy od dostarczenia utworu, uważa się, iż pracodawca przyjął utwór bez zastrzeżeń. Milczenie pracodawcy, od momentu dostarczenia utworu, przez 6 miesięcy skutkuje przyjęciem utworu bez zastrzeżeń także w przypadku późniejszej odmowy przyjęcia, czy też uzależnienia przyjęcia utworu od dokonania określonych zmian.

Stworzone dzieło będzie można udostępnić poprzez terminale komputerowe w bibliotece zgodnie z dozwolonym użytkiem, jeżeli natomiast utwór miałby wyjść poza mury biblioteki (Internet) warto jest skorzystać z możliwości opatrzenia utworu odpowiednią licencją np. bezpłatną licencją CC (Creative Commons) np. z rozszerzeniem np. BY-ND zgodnie z tą licencją następuje uznanie autorstwa bez utworów zależnych –zezwala ona na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

Tworzenie licencji: https://creativecommons.org/license/


Monika Łazowska
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!