Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie nagrań z YT na lekcjach muzyki

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie nagrań z YT na lekcjach muzyki

Wykorzystanie nagrań z YT na lekcjach muzyki

28.01.14

Czy na lekcjach muzyki mogę korzystać z nagrań na Youtube?

Korzystanie z nagrań z Youtube wymaga rozważenia kwestii praw autorskich oraz samej usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Youtube. Poniżej zajmiemy się kwestiami prawa autorskiego, natomiast w zakresie warunków korzystania z usługi świadczonej przez Youtube, należy sięgnąć do regulaminu tegoż portalu.

Jeżeli chodzi o prawa autorskie do muzyki, zasadne będzie powołane się na licencję ustawową zastrzeżoną na rzecz szkół. Korzyści płynące z posługiwania się utworami chronionymi w celach dydaktycznych (do których należy nauczanie muzyki w szkole) uważane są przez polskiego ustawodawcę za wystarczająco uzasadniony powód, by przyznać instytucjom naukowym i oświatowym specjalne przywileje w tym zakresie. Wyżej wymienione instytucje mogą zgodnie z art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań korzystać z rozpowszechnionych wcześniej utworów. Przepis ten odnosi się tak do placówek publicznych jak i prywatnych, o ile zajmują się one faktycznie działalnością dydaktyczną.

W myśl polskiej ustawy, utwór uważa się za rozpowszechniony, jeśli został za zezwoleniem twórcy w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Jakkolwiek Youtube dba o to, by w jego serwisie nie pojawiały się utwory zamieszczone z naruszeniem cudzych praw autorskich i zakazuje udostępniania takich treści, to może się wyjątkowo zdarzyć, że znajdą się tam utwory jeszcze nie rozpowszechnione w rozumieniu ustawy. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy dany utwór zostanie bez zgody twórcy umieszczony na serwisie Youtube jeszcze przed oficjalną premierą. Byłby to raczej odosobniony przypadek, jednak warto mieć to na uwadze. W większości przypadków można natomiast przyjąć, że utwory dostępne na Youtube są rozpowszechnione w rozumieniu ustawy.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ michaelaw
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!