Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Pokazy filmowe w Bursie szkolnej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Pokazy filmowe w Bursie szkolnej

Pokazy filmowe w Bursie szkolnej

08.11.13

Jestem wychowawcą w Bursie szkolnej, organizuję pokazy filmowe w ramach Klubu Filmowego. Oglądamy rożne filmy, rozmawiamy o nich (problematyce, aktorach, etc.). Głównym celem jest rozwój zainteresowań wychowanków, profilaktyka społeczna oraz wskazywanie wartościowych postaw ukazanych w filmie (wartości moralnych). Dziś otrzymałem od firmy MPLC informację, że pokazując filmy (czy organizując maratony filmowe) łamię prawo. Proszę o pomoc w tej sprawie. Dodam, że Klub działa jako jedno z zadań statutowych Bursy i Szkoły.

Uprawnienie do korzystania z utworów audiowizualnych podczas pokazów odbywających się w ramach Klubu Filmowego mogłoby wynikać z tak zwanego dozwolonego użytku publicznego, który zakłada legalne korzystanie z już rozpowszechnionych utworów, bez zgody podmiotów uprawnionych. W takim przypadku konieczne jest jednak spełnienie kilku przesłanek. Mianowicie, podmiot udostępniający filmy powinien być zakwalifikowany jako jednostka oświatowa. Bursa szkolna, wraz z wpisanym do zadań statutowych Bursy i Szkoły Klubem Filmowym, spełniają tę przesłankę. Następnie, odbiorcami (widzami) powinni być wyłącznie uczniowie bezpośrednio zaangażowani w działalność Klubu Filmowego, oznacza to, że widzami nie mogą być osoby postronne, które oglądałyby film wyłącznie w celach „rozrywkowych”. Największe wątpliwości może budzić jednak spełnienie ostatniej przesłanki czyli korzystanie z utworu w celach dydaktycznych. Wśród wskazanych przez Pana celów (rozmowa o  problematyce i aktorach, rozwój zainteresowań wychowanków, profilaktyka społeczna, wskazywanie wartościowych postaw) brak celu stricte dydaktycznego. Pomocna byłaby więc zmiana formuły (np. dyskusja na temat konkretnych postaw, które następnie zobrazowane są za pomocą filmu), bądź zmiana celów statutowych działalności Klubu Filmowego. Po spełnieniu powyższych przesłanek wyświetlanie filmów stanowiłoby legalne udostępnianie utworu w ramach dozwolonego użytku przez instytucje naukowe, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ hamid24
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!