Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Publikacja wiersza Jana Brzechwy w podręczniku

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Publikacja wiersza Jana Brzechwy w podręczniku

Publikacja wiersza Jana Brzechwy w podręczniku

14.12.12

„Jako szkoła języka polskiego jako obcego chcemy wydać podręcznik i umieścić tam wiersz Brzechwy. Wiersz o Szczebrzeszynie jest doskonałym ćwiczeniem fonetycznym i bardzo pomógłby obcokrajowcom uczącym się języka polskiego. Jak możemy umieścić ten wiersz w naszym podręczniku? Czy jedynym wyjściem jest licencja od spadkobierców Brzechwy?”

 

Opisane w pytaniu wykorzystanie wiersza w podręczniku do nauczania języka polskiego jako obcego może podlegać tzw. "licencji ustawowej" przewidzianej w art. 29 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wspomniany utwór można bowiem zaliczyć do kategorii tzw. "utworów drobnych", utwór był wcześniej udostępniony za zgodą twórcy (tj. opublikowany w zbiorach jego poezji), a zamierzone wykorzystanie polega na umieszczeniu utworu w podręczniku i jest uzasadnione celami dydaktycznymi.

 

Oznacza to, że korzystający nie jest obowiązany do zawierania z twórcą (lub jego następcą prawnym) umowy licencyjnej. Korzystanie z opisanej licencji ustawowej rodzi jednak po stronie twórcy prawo do wynagrodzenia za eksploatację jego praw. Korzystający jest zatem obowiązany do zapłaty na rzecz spadkobierców twórcy odpowiedniego wynagrodzenia. Ustawa nie wskazuje jednak jego wysokości. Jeżeli dany twórca jest członkiem organizacji zbiorowego zarządzania, można zwrócić się do niej o ustalenie wysokości wynagrodzenia. W innym przypadku należy uzgodnić jego wysokość z osobą uprawnioną.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!