Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Udostępnianie filmów studentom jako pomoc naukowa

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Udostępnianie filmów studentom jako pomoc naukowa

Udostępnianie filmów studentom jako pomoc naukowa

01.03.17

Czy uczelnia wyższa może w ramach "pomocy naukowych do egzaminu" rozdawać studentom cyfrowe kopie filmów? Filmy objęte są prawami autorskimi, nie są w domenie publicznej i nie są też autorstwa uczelni - są to po prostu filmy fabularne, a student zgrywa je na własny dysk z udostępnionego przez uczelnię komputera.

Zgodnie z regulacją dotyczącą dozwolonego użytku publicznego, uczelnie wyższe uprawnione są do korzystania z rozpowszechnionych (udostępnionych publicznie za zgodą twórców) utworów oraz zwielokrotniania rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów większych utworów na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych. Na podstawie tej regulacji, niedopuszczalne jest udostępnianie uczniom pełnych wersji utworu. Dodatkowo, uczelnie wyższe mają także prawo:

1) użyczania, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarzy utworów rozpowszechnionych,
2) zwielokrotniania utworów znajdujących się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów,
3) udostępniania zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek (nie oznacza to uprawnienia ucznia do pobrania pliku, a jedynie do zapoznania się z utworem w chwili korzystania z terminala umiejscowionego w danej jednostce)
- jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.

Co jest niezwykle istotne – wspomniane zwielokrotnianie nie może prowadzić do zwiększenia liczby egzemplarzy utworów i powiększenia zbiorów użyczanych lub udostępnianych. Pomimo, że wciąż kwestią sporną w doktrynie prawa jest to, czy kopię cyfrową można uznać za egzemplarz utworu, to jednak doprowadzenie do posiadania przez każdego z uczniów kopii pełnej wersji filmu wydaje się naruszać granice dozwolonego użytku utworów. Dozwolony użytek w żadnym razie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

Uczelnia w tym przypadku stosuje zabieg polegający na doprowadzeniu do tego, aby to uczniowie pobierali plik z utworem audiowizualnym korzystając z możliwości, jakie daje dozwolony użytek osobisty. Jednak, w opisanej sytuacji, legalność takiego postępowania – udostępniania pliku oraz wymagania od uczniów, aby dany plik pobrali - budzi wątpliwości.

Agata Duniak-Majcher
aplikant radcowski
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!