Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych w przedstawieniu szkolnym wiąże się z koniecznością uzyskania licencji?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych w przedstawieniu szkolnym wiąże się z koniecznością uzyskania licencji?

Czy wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych w przedstawieniu szkolnym wiąże się z koniecznością uzyskania licencji?

03.09.15

Czy wykorzystanie fragmentów utworów kompozytorów współczesnych (np. Kilar, Górecki) w przedstawieniu szkolnego teatru wymaga uzyskania licencji, jeżeli przedstawienie odbędzie się poza szkołą, nie będą jednak pobierane żadne opłaty za wstęp?

W przedstawionej w pytaniu sytuacji nie zachodzi konieczność uzyskiwania licencji na korzystanie z utworów w trakcie przedstawienia szkolnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, instytucje naukowe i oświatowe, a do takich z całą pewnością należy zaliczyć szkołę, mogą w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu, jak również sporządzać w tym celu egzemplarze utworu już rozpowszechnionego.

Zgodnie zatem z wyżej opisanymi zasadami dozwolonego użytku, możliwe jest nieodpłatne skorzystanie z fragmentów utworu, który został już wcześniej publicznie udostępniony przez jego twórcę, pod warunkiem, że dokonują tego podmioty ściśle określone w wyżej opisanym przepisie prawa autorskiego (instytucje oświaty lub naukowe) oraz w celu związanym z dydaktyką lub dla prowadzenia własnych badań. Miejsce tak określonego korzystania z utworów nie odgrywa natomiast istotnego znaczenia dla jego zgodności z prawem, powinno być jednak odpowiednio „zabezpieczone” aby udostępniany utwór nie trafił do bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!