PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych w przedstawieniu szkolnym wiąże się z koniecznością uzyskania licencji?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych w przedstawieniu szkolnym wiąże się z koniecznością uzyskania licencji?

Czy wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych w przedstawieniu szkolnym wiąże się z koniecznością uzyskania licencji?

03.09.15

Czy wykorzystanie fragmentów utworów kompozytorów współczesnych (np. Kilar, Górecki) w przedstawieniu szkolnego teatru wymaga uzyskania licencji, jeżeli przedstawienie odbędzie się poza szkołą, nie będą jednak pobierane żadne opłaty za wstęp?

W przedstawionej w pytaniu sytuacji nie zachodzi konieczność uzyskiwania licencji na korzystanie z utworów w trakcie przedstawienia szkolnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, instytucje naukowe i oświatowe, a do takich z całą pewnością należy zaliczyć szkołę, mogą w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu, jak również sporządzać w tym celu egzemplarze utworu już rozpowszechnionego.

Zgodnie zatem z wyżej opisanymi zasadami dozwolonego użytku, możliwe jest nieodpłatne skorzystanie z fragmentów utworu, który został już wcześniej publicznie udostępniony przez jego twórcę, pod warunkiem, że dokonują tego podmioty ściśle określone w wyżej opisanym przepisie prawa autorskiego (instytucje oświaty lub naukowe) oraz w celu związanym z dydaktyką lub dla prowadzenia własnych badań. Miejsce tak określonego korzystania z utworów nie odgrywa natomiast istotnego znaczenia dla jego zgodności z prawem, powinno być jednak odpowiednio „zabezpieczone” aby udostępniany utwór nie trafił do bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!