Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Oznaczenie znaku towarowego w artykule

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Oznaczenie znaku towarowego w artykule

Oznaczenie znaku towarowego w artykule

25.05.17

Czy omawiając na blogu lub innej stronie internetowej produkt jakiejś znanej firmy, którego nazwa stanowi znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy, jestem zobligowany do zaznaczenia tego w artykule?
Często spotykam się z takim tekstem w instrukcjach obsługi i katalogach różnych firm. Przykładowa formuła: XXX jest znakiem towarowym YYY; XXX jest zastrzeżonym znakiem towarowym YYY; XXX to znak handlowy YYY; XXX to zarejestrowany znak handlowy YYY. Czasem pojawia się też informacja o krajach, w których jest zarejestrowany lub zastrzeżony.


Zagadnienie prawne: W polskim porządku prawnym brak jest regulacji, która obligowałaby do umieszczania informacji o tym, że oznaczenie danego produktu podlega ochronie, jako znak towarowym. Obowiązku takiego nie ma zarówno właściciel znaku towarowego, jak i osoba trzecia, która np. wykorzystuje w internetowym opisie danego produktu ten znak towarowy. Zatem zamieszczanie informacji o tym, że oznaczenie produktu jest znakiem towarowym albo wzorem przemysłowym wynika najczęściej z przekonania, o istotności tych informacji, dla potencjalnych kontrahentów. Jedynie w szczególnych sytuacjach, można rozważyć czy brak informacji o ochronie własności przemysłowej może zostać potraktowany jako działanie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zagrażające lub naruszające interesy innego przedsiębiorcy lub klienta, i jako takie, takie stanowiąc czyn nieuczciwej konkurencji, może rodzić odpowiedzialność cywilną i karną. Nie mniej jednak, z przedstawionego w pytaniu stanu faktyczne nie wynika, by w tym przypadku zaistniały jakiekolwiek przesłanki ww. odpowiedzialności.

Na marginesie warto wskazać, ze nieużywanie znaku towarowego przez uprawniony do niego podmiot w obrocie handlowym przez dłużysz czas, może nieść za sobą negatywne konsekwencje dla przyznanej ochrony. Zgodnie bowiem z art. 157 Prawa własności przemysłowej, nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego przez okres 5 lat od udzielenia ochrony, skutkuje jego wygaśnięciem. Również dlatego, właściciele znaków towarowych, umieszczają informacje o objęciu ochroną własności przemysłowej oznaczenia danego towaru. 

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!