Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy aby opisać konkretny produkt wg własnych preferencji, potrzebuję zgody jego twórcy?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy aby opisać konkretny produkt wg własnych preferencji, potrzebuję zgody jego twórcy?

Czy aby opisać konkretny produkt wg własnych preferencji, potrzebuję zgody jego twórcy?

04.11.13

Chcę opisać pewien produkt - czy sporządzenie własnych zdjęć i screenów oraz opublikowanie opisu produktu wg moich informacji i preferencji wymaga akceptacji Twórcy produktu? Jeśli tak, w jakim stopniu?

Podstawowym pytaniem jest tutaj, czy wspominany „produkt” może być uznany za utwór w znaczeniu prawa autorskiego? Dopiero w przypadku, gdy odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna można udzielić adekwatnej porady. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że „utwór” stanowi rezultat pracy człowieka (twórcy) będący przejawem działalności twórczej, ma indywidualny charakter oraz jest ustalony.

Dodatkowo należy wspomnieć, że nawet gdy ów „produkt” samodzielnie lub częściowo nie będzie spełniał kryteriów, jakie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stawia dla zakwalifikowania jakiegoś dzieła jako utworu, opisana eksploatacja „produktu” może naruszać prawa osób trzecich. Występuje bowiem możliwość, że przedmiot ten będzie chroniony na podstawie prawa własności przemysłowej jako wynalazek lub zarejestrowany wzór użytkowy, wzór przemysłowy a nawet znak towarowy. W każdym z powyżej opisanych przypadków dla eksploatacji chronionego przedmiotu niezbędna będzie zgoda uprawnionego.

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ contrapartPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego