PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawa majątkowe dotyczące zdjęć robionych dla pracodawcy swoim sprzętem

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa majątkowe dotyczące zdjęć robionych dla pracodawcy swoim sprzętem

Prawa majątkowe dotyczące zdjęć robionych dla pracodawcy swoim sprzętem

10.03.14

Nawiązując do artukułu Fotograf w pracy, czyli kompromis między prawem pracy, a prawem autorskim chciałem zapytać czy w przypadku osoby zatrudnionej jako fotoreporter, ale pracującej na własnym, bardzo drogim sprzęcie prawa autorskie majątkowe do zdjęć także przechodzą na pracodawcę? Jestem zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku fotoreporter, ale pracuje na swoim bardzo drogim sprzęcie i mam wątpliwości czy to mi się opłaca gdyż robię dla redakcji bardzo dużo zdjęć, a tym samym eksploatuje własny sprzęt kupiony za własne pieniądze.

Jeżeli w umowie o pracę zawartej z redakcją nie sformułowano odmiennego postanowienia, to autorskie prawa majątkowe do zdjęć, które zostały wykonane w ramach wykonywania obowiązków z umowy o pracę, przechodzą na pracodawcę z chwilą przyjęcia przez niego utworu. Nie ma tutaj znaczenia, czyj sprzęt posłużył do zrobienia zdjęcia.

Pracownik nie ma zasadniczo obowiązku posiadania własnego sprzętu do pracy. Co do zasady, to pracodawca powinien zapewnić mu urządzenia konieczne do pracy, nawet gdy pracownik pracuje w formie telepracy. Jeżeli jednak strony umówiły się, że pracownik będzie wykonywał swe obowiązki korzystając z własnego sprzętu, to warto uzgodnić z pracodawcą, że będzie on ponosił np. koszt jego amortyzacji lub pracownik otrzyma dodatek za pracę na własnym sprzęcie. Jeżeli zaś pracownikowi zależy na tym, aby zachowywał swe prawa autorskie, a pracodawcy udzielał tylko licencji, to konieczna byłaby zmiana umowy i wyraźne wskazanie zasad, na jakich pracodawca korzysta z utworów stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Nie wiadomo, czy pracodawca jest gotów na taką zmianę przystać.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.


fot. ugaldew /sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego