PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:




Zapytaj prawnika
Prawa autora do własnych zdjęć po otrzymaniu przez niego honorarium

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa autora do własnych zdjęć po otrzymaniu przez niego honorarium

Prawa autora do własnych zdjęć po otrzymaniu przez niego honorarium

08.11.13

Zawarłem z pewną firmą umowę na dostarczenie zdjęć na płycie CD do albumu z okazji x-lecia firmy. Otrzymałem za to honorarium. Wspomniana firma bez mojej zgody część zdjęć powiększyła i urządziła kilka wystaw na wolnym powietrzu w mieście i podpisała się pod moimi zdjęciami. Czy mogę żądać honorarium za wystawienie zdjęć bez mojej zgody? Przedstawiciel firmy twierdzi, że zgodnie pkt 50 prawa autorskiego miał do tego prawo.

Jako fotograf, który wykonał zdjęcia, posiada Pan do nich pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich. W pierwszej kolejności wskażę, że „firma”, o której Pan pisze, w żadnym wypadku nie miała prawa podpisywać się pod zdjęciami, gdyż narusza to prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem autora, które wchodzi w skład niezbywalnych osobistych praw autorskich.

Odnośnie legalności zorganizowania wystawy zdjęć, konieczna byłaby analiza podpisanej umowy, gdyż odpowiedź na pytanie uzależniona jest od tego, na jakich polach eksploatacji firma uzyskała możliwość korzystania z Pańskiego utworu. Pola eksploatacji stanowią zasadniczy element definiowania treści przysługujących praw autorskich. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa licencyjna, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Powołanie się przez przedstawiciela „firmy” na art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zastanawiające, gdyż w tym artykule wymienione zostały jedynie przykładowe pola eksploatacji utworu, a nie np. prawa, które mu „ustawowo” przysługują. O takiej konstrukcji nie może być mowy. Kryterium dokonanego w tym przepisie podziału opiera się na technicznym zróżnicowaniu sposobów zwielokrotniania lub rozpowszechniania.

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ ngould



Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego