PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jak szukać posiadacza praw autorskich do utworu?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jak szukać posiadacza praw autorskich do utworu?

Jak szukać posiadacza praw autorskich do utworu?

20.08.13

W jaki sposób szukać posiadacza praw autorskich do jakiegokolwiek utworu, czy ostatni wydawca ma obowiązek udzielenia takiej informacji?

 

Wydawcy nie mają obowiązku ujawniania tego rodzaju informacji. Często jednak rzeczywiście dysponują takimi informacjami i mogą pomóc w ustaleniu uprawnionego, aczkolwiek ze względu na ochronę danych osobowych udzielić takiej informacji powinni tylko wówczas, gdy dana osoba wyrazi na to zgodę.

Czasem zdarza się jednak, że sami wydawcy nie posiadają informacji co do osoby uprawnionej (przeważnie wówczas, gdy spadkobiercy twórcy nie zgłosili swojego następstwa wydawcy) i dopiero, gdy przykładowo zamierzają wznowić wydanie jakiejś pozycji ustalają tego rodzaju kwestie.

 

Jeżeli zależy nam na tym, by uzyskać licencję na korzystanie z danego utworu, to pomocny może okazać się kontakt z właściwą dla danego gatunku twórczości organizacją zbiorowego zarządzania, która albo sama będzie mogła takiej licencji udzielić, albo (gdy np. zakres jej umocowania nie pozwala na udzielanie danego rodzaju licencji) może okazać się pomocna w skontaktowaniu się z podmiotem uprawnionym. Ona jednak zasadniczo również nie powinna podawać takich informacji bez zgody uprawnionego.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. flicr.com/by_anieto2k CC BY-NC-SA 2.0
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego