PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wyświetlenie filmu zawierającego inne utwory na spotkaniu absolwentów

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wyświetlenie filmu zawierającego inne utwory na spotkaniu absolwentów

Wyświetlenie filmu zawierającego inne utwory na spotkaniu absolwentów

17.08.13

Czy za odtworzenie filmu na spotkaniu absolwentów jednego rocznika szkoły średniej (70 osób) trzeba płacić? Chodzi o utwór, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca. Impreza odbywa się w wynajętej sali i ma charakter prywatny. Film został wykonany przez jednego z uczestników nieodpłatnie. Dotyczy absolwentów, lecz zawiera fragmenty muzyki i wideoklipów.

 

Nie trzeba uzyskiwać licencji, ani opłacać wynagrodzenia dla twórcy, gdy osoba, która będzie udostępniać utwór pozostaje w stosunku towarzyskim ze wszystkimi uczestnikami imprezy – czyli zna osobiście wszystkie osoby obecne na sali. Jeżeli pokaz filmu odbędzie się w sali wynajętej na wyłączność, a grono wszystkich absolwentów (i ewentualnych osób towarzyszących) jest osobiście znane udostępniającemu, to działanie będzie zgodne z prawem. Warunkiem jest jednak, by wplecione do filmu utwory nie były poddane modyfikacjom. Dozwolony użytek prywatny nie może naruszać autorskich praw osobistych i nie dotyczy utworów zależnych (przeróbek).

 

Zagadnienie prawne: Poruszany problem dotyczy dozwolonego użytku prywatnego chronionych utworów, z którego można skorzystać, gdy osoba udostępniająca utwór pozostaje w stosunku rodzinnym lub towarzyskim z odbiorcami utworu. Prawo dozwolonego użytku prywatnego dotyczy wszystkich rodzajów twórczości za wyjątkiem programów komputerowych.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. materiały Legalnej Kultury, M.Organ
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego