PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie flagi państwowej w projekcie ilustracji

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie flagi państwowej w projekcie ilustracji

Wykorzystanie flagi państwowej w projekcie ilustracji

25.07.13

Grafik przysłał nam projekt ilustracji wykorzystującej flagę państwową. Projekt graficznie jest atrakcyjny. Mam jednak wątpliwość czy wykorzystanie flagi państwowej w projekcie dotyczącym kulinariów, w dodatku w dość kontrowersyjny sposób, nie jest naruszeniem dóbr, w tym wypadku państwa, którego flagi to dotyczy?

 

Istnieje ryzyko, że rozpowszechnianie załączonego projektu graficznego mogłoby zostać uznane za publiczne znieważanie flagi państwowej, co jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Czyn taki jest jednak wykroczeniem wyłącznie wówczas, gdy państwo, którego symbolu ono dotyczy zapewnia w tym względzie wzajemność. Niestety weryfikacja czy Chiny zapewnią Polsce wzajemność w tym względzie, wymagałaby zapoznania się z chińskimi ustawami. W związku z tym z ostrożności przyjęłabym, że lepiej takiej ilustracji nie publikować. Na marginesie można zauważyć, że jeżeli wykorzystanie flagi, nawet w nieco złym świetle, następuje w związku z działalnością artystyczną, to często uznaje się, że wolność wypowiedzi artystycznej usprawiedliwia takie działanie.

 

Niemniej, ja radziłabym opatrzyć artykuł innym, bardziej bezpiecznym rysunkiem, by nie narażać się na ewentualną odpowiedzialność karną, a załączonej grafiki nie publikować.

 

Poniżej przytaczam przepisy kodeksu karnego sankcjonujące ten czyn:

Art. 137.

§ 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

 

Art. 138.

§ 1. Przepisy art. 136 oraz 137 § 2 stosuje się, jeżeli państwo obce zapewnia wzajemność.

§ 2. Przepisy art. 127, 128, 130 oraz 131 stosuje się odpowiednio, jeżeli czyn zabroniony popełniono na szkodę państwa sojuszniczego, a państwo to zapewnia wzajemność.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. ilustrująca - flaga Chińskiej Republiki LudowejPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego