PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawo autorskie diet żywieniowych

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawo autorskie diet żywieniowych

Prawo autorskie diet żywieniowych

14.05.13

W niektórych dietach, szczególnie tych związanych z odchudzaniem, opisany jest szczegółowo każdy dzień diety: co jeść i w jakich ilościach. Takiego planu nie mogę zmienić tak, aby różnił się od oryginału, bo dieta straci sens. Ale mam pytanie: czy jeśli przepiszę taki plan diety, to złamię prawo autorskie? Dodam, że zawsze podaję źródło, z którego zaczerpnąłem informacje (książki i czasopisma).

 

Problemem, z jakim mamy do czynienia w pytaniu jest niski poziom twórczości tekstów, jakimi są diety. Najczęściej poziom twórczości takich wytworów (w zakresie ich formy literackiej), jest tak niski, że tego typu wytwór nie powinien być uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a co za tym idzie – w ogóle nie powinien podlegać ochronie. W obecnym orzecznictwie sądowym istnieje jednak tendencja do uznawania niskiego poziomu twórczości i obejmowania tego rodzaju wytworów ochroną.

 

Jeżeli przyjmiemy, że prosta pod względem formy literackiej dieta nie jest utworem, to w konsekwencji brak jest ochrony prawnoautorskiej, a zatem można z niej korzystać. Jeżeli natomiast opis diety jest bardziej rozbudowany, nie obejmuje jedynie prostego jadłospisu, ale także dodatkowe elementy opisowe, to raczej będzie już objęty ochroną. Chronione będą także książki z różnymi dietami (nawet bardzo prostymi), ponieważ najczęściej zestawienie tych diet w określoną całość będzie można uznać za twórcze.

 

Warto jednak zwrócić uwagę, iż kopiowanie np. książki z dietami może być także uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Przypadek ten dotyczy jednak komercyjnego wykorzystania takiego „skopiowanego” produktu na rynku (czyli np. sprzedaży książki z dietami skopiowanymi z innej książki bądź umożliwienie odpłatnego korzystania z niej przez Internet).

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. flicr.com by hanspetermeyer (CC BY-SA 2.0)Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego