PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Opublikowane a rozpowszechnione

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Opublikowane a rozpowszechnione

Opublikowane a rozpowszechnione

19.02.13

Jaka jest różnica pomiędzy opublikowanym, a rozpowszechnionym? Można bowiem korzystać z rozpowszechnionego, nieopublikowanego jak mnie uczono.

Pewne elementy strony np. filmy nie miały przycisku "pobierz", więc zostały opublikowane na stronie, ale czy rozpowszechnione?

 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:  utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.

 

W związku z tym, każda publikacja utworu, pod warunkiem, że po raz pierwszy odbyła się za zgodą twórcy (lub innej osoby do tego uprawnionej) stanowi rozpowszechnienie utworu.

Jeżeli utwór został udostępniony publicznie, ale nastąpiło to bez zgody twórcy (lub wbrew jego sprzeciwowi), to wówczas nie można legalnie korzystać z takiego utworu – tzw. prawo dozwolonego użytku osobistego nie obejmuje bowiem utworów, które zostały upublicznione bez zgody twórcy. Przykładem takiej sytuacji jest wyciek np. do Internetu filmu przed jego oficjalną premierą kinową.

 

Użytkownikowi, który chce skorzystać z utworu opublikowanego w Internecie może być trudno zweryfikować czy dana treść została wcześniej rozpowszechniona (czy dokonano wcześniej publicznego udostępnienia utworu za zgodą twórcy). Jednym ze sposobów na sprawdzenie czy utwór został rozpowszechniony jest sprawdzenie czy odbyła się już jego oficjalna premiera – w przypadku filmu będzie to premiera kinowa, w przypadku utworu muzycznego – wpuszczenie na rynek płyty lub singla z danym utworem, w przypadku utworu literackiego – publikacja.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. archiwum LKPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego