PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawo do korzystania ze scenariusza

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawo do korzystania ze scenariusza

Prawo do korzystania ze scenariusza

04.12.17

Napisałem scenariusz filmu fabularnego na zlecenie producenta. Przekazałem mu prawa majątkowe na wyłączność. Film jest w produkcji. Ale teraz producent myśli o serialu tv opartym na tym samym scenariuszu, na tych samych bohaterach, tylko w poszerzonym zakresie. Moje pytanie brzmi: czy ów producent ma prawo skorzystać z pierwotnego scenariusza w taki sposób bez mojej zgody (czyt. dodatkowego wynagrodzenia)? Dodam jeszcze, że w umowie jest jasno powiedziane, że moje "dzieło" dotyczy pełnometrażowego filmu fabularnego. Nie ma tam mowy o przeróbkach na serial. 

            Wyczerpująca odpowiedź na powyższe pytanie wymagałaby szczegółowej analizy treści umowy jaką zawarł Pan z producentem filmu fabularnego. Dopuszczalny zakres wykorzystania scenariusza będzie uzależniony bowiem nie tylko od tego w jaki sposób został uregulowany w niej przedmiot umowy – tzn. czy określono w niej do czego scenariusz może być przez producenta wykorzystany ale także jakie pola eksploatacji obejmuje przekazanie autorskich praw majątkowych i czy są w umowie zawarte postanowienia, np. pozwalające producentowi na wykorzystanie scenariusza do innych celów, które mogą być zawarte w umowie w bardziej niż wprost zawoalowany sposób.

            Jeżeli przedmiotowa umowa nie zawiera dodatkowych regulacji w tym zakresie, to zgodnie z ogólną regulacją prawa autorskiego, do wykonania adaptacji cudzego utworu – czyli np. "przełożenia" scenariusza filmowego na scenariusz serialu i dokonanie potrzebnych w tym zakresie modyfikacji i zmian, a następnie jego wykorzystanie do wyprodukowania serialu, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia twórcy tzw. utworu pierwotnego, którym w tym przypadku będzie scenariusz filmowy. Dlatego też, jak już wskazano, wobec braku innych postanowień umowy, zasadniczo producent powinien uzyskać od Pana – jako autora, zezwolenie na wyprodukowanie serialu w oparciu o Pana scenariusz filmowy.

Ps. Zachęcamy także do zapoznania się z prowadzoną przez Fundację jedyną w Polsce, Bazą Legalnych Źródeł, dającą dostęp do zasobów kultury zgodnie z prawem i wolą twórców. Bazę można znaleźć tutaj:  http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla


Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego