PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Przeniesienie praw majątkowych w umowie scenariuszowej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Przeniesienie praw majątkowych w umowie scenariuszowej

Przeniesienie praw majątkowych w umowie scenariuszowej

24.05.17

Ostatnio dużo mówi się o przepisie ustawy o prawie autorskim, który reguluje że przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy tylko pół eksploatacji, które zostały w niej wyraźnie wymienione. W mojej starej umowie jedyny zapis dot. przeniesienia praw majątkowych brzmi: "Autor zobowiązuje się do (...) przeniesienia mocą niniejszej umowy na rzecz producenta wszystkich majątkowych praw autorskich i zależnych praw autorskich do pomysłu, anegdoty, pierwszej wersji, kolejnej wersji, wersji finalnej, materiału dodatkowego oraz prawo do eksploatacji filmu na wszystkich nośnikach, metrażach, na obszarze wszechświata bez jakichkolwiek zastrzeżeń." czy to oznacza, że umowa jest nieważna?

Zagadnienie prawne: Prawdą jest, że regulacja polskiego prawa autorskiego przewiduje, iż umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wskazane (art. 41 § 2 PraAut). Nie mniej jednak, konsekwencje jakie niesie za sobą zawarcie w umowie zwrotu np. „na wszystkich polach eksploatacji” są rozbieżnie oceniane przez doktrynę. Część jej przedstawicieli stoi na stanowisku, że zawarcie takiego zapisu w umowie jest dopuszczalne i skutkuje rozporządzeniem całością majątkowych praw autorskich. Według drugiego zaś stanowiska, sformułowanie „wszystkie pola” w sposób wyraźny nie wskazuje żadnego z pól eksploatacji, co sprawia zaś, że taka umowa nie wywołuje skutku w postaci przejścia praw autorskich. Więcej na temat pojęcia pola eksploatacji i jego znaczenia w prawie autorskim można dowiedzieć się tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim/pola-eksploatacj .

Z uwagi na rozbieżność oceny skutków, jakie wywołuje zawarcie ww. sformułowania dla skuteczności przeniesienia praw autorskich, nie sposób jednoznacznie i pewnie wskazać, które ze stanowisk, w przypadku ewentualnego sporu, podzieliłby sąd rozstrzygający sprawę, a to jego ocena miałaby wiążące znaczenie.

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego