Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Pierścionki zaręczynowe a własność intelektualna

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Pierścionki zaręczynowe a własność intelektualna

Pierścionki zaręczynowe a własność intelektualna

20.03.17

Czy własnością intelektualną można nazwać kolekcję pierścionków zaręczynowych? Tzn. podzieliliśmy pierścionki i nazwaliśmy różne ich modele jako różne kolekcje np. Kolekcja dynastia, Kolekcja Galaktyka, Kolekcja od serca, kolekcja klasyka itd. Czy są to chronione treści? Czy jeśli ktoś użyje takich samych nazw kolekcji pierścionków to czy jest to naruszenie własności intelektualnych?

Ochroną prawa autorskiego nie są objęte wszystkie wytwory ludzkiej działalności, a jedynie te, które spełniają warunki uznania ich za utwór, w rozumieniu prawa autorskiego. Dlatego też ocena, czy nazwa kolekcji pierścionków będzie podlegała prawnoautorskiej ochronie, uzależniona jest od tego, czy nazwa własna, którą oznaczono kolekcję jest na tyle nowatorska i twórcza, że mimo krótkiej formy, pozwala na zakwalifikowanie jej jako utworu.

Więcej, na temat pojęcia utworu w prawie autorskim, można dowiedzieć się tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/41,utwor-w-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych

Zagadnienie prawne: Zgodnie z przepisem art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej, który ma indywidualny charakter i został ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia, czy sposobu wyrażenia.

W przypadku krótkich nazw własnych, jedynie wyjątkowo, gdy mają bardzo oryginalny, niepowtarzalny charakter, podlegaj one ochronie, przewidzianej dla utworów, przez prawo autorskie. Należy także podkreślić, że poza ochroną prawa autorskiego, sytuuje się nazwy które, albo jako całe występują w języku naturalnym, albo takie, które składają się wyłącznie ze słów występujących w języku naturalnym i nie stanowią oryginalnego, niepowtarzalnego zestawienia, albo neologizmu. Za takie nazwy należy uznać, wskazane w pytaniu „Kolekcja dynastia”, „Kolekcja galaktyka” czy też „Kolekcja od serca”, co sprawia, że posługiwanie się przez inny podmiot tymi nazwami, zasadniczo nie będzie rodziło sankcji przewidzianych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wskazówka praktyczna: warto rozważyć, czy wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę, działającego na tym samym rynku, nazw produktów, którymi posługuje się już inny przedsiębiorca, nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego