Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Aranżacja a prawo autorskie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Aranżacja a prawo autorskie

Aranżacja a prawo autorskie

21.11.16

Orkiestra zamówiła aranżację utworu Zbigniewa Preisnera (piosenka) i dokonała nagrania zaaranżowanego utworu. Zamierza wydać płytę z zaaranżowanym utworem. Czy jeśli podpisaliśmy stosowne umowy z aranżerem, muzykami, którzy brali udział w nagraniu, realizatorami dźwięku to jest wystarczające? Czy w przypadku aranżacji piosenki tego kompozytora potrzebne są jeszcze jakieś inne zgody? Licencje? Czy przy utworach aranżowanych konieczne jest np. zadanie pytania kompozytorowi o zgodę na przygotowanie aranżu i dalej- o zgodę na wydanie płyty?

Aranżacja muzyczna stanowiąca samoistny utwór (mająca charakter twórczy), a jednocześnie wykorzystująca elementy twórcze innego dzieła – stanowi w świetle prawa autorskiego dzieło zależne – opracowanie. O tyle o ile stworzenie takiego utworu nie jest w żaden sposób ograniczone, to korzystanie z niego i dalsze rozporządzanie nim (np. poprzez utrwalenie go na nośnikach i ich sprzedaż, czy też publiczne wykonanie) wymaga uzyskania zezwolenia autora utworu pierwotnego. Wyjątkiem od takiego wymogu byłaby jedynie sytuacja, w której utwór nie byłby objęty ochroną prawnoautorską wskutek upływu czasu (70 lat od śmierci twórcy). Jednak w opisanym przypadku, utwory autorstwa Zbigniewa Preisnera podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, w związku z czym kompozytor według swojego uznania może udzielić zgody na odpowiednie wykonywanie prawa zależnego – utrwalenie utworu na nośnikach i wprowadzenie ich do obrotu.

Agata Duniak - Majcher, aplikant radcowskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego