PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy można ściągać (na użytek własny), lub oglądać seriale, filmy on-line jeśli pochodzą one z nielegalnego źródła (np. premiery nie było w Polsce, są udostępnione bez wiedzy autora)?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy można ściągać (na użytek własny), lub oglądać seriale, filmy on-line jeśli pochodzą one z nielegalnego źródła (np. premiery nie było w Polsce, są udostępnione bez wiedzy autora)?

Czy można ściągać (na użytek własny), lub oglądać seriale, filmy on-line jeśli pochodzą one z nielegalnego źródła (np. premiery nie było w Polsce, są udostępnione bez wiedzy autora)?

16.03.16

Czy można ściągać (na użytek własny), lub oglądać seriale, filmy on-line jeśli pochodzą one z nielegalnego źródła (np. premiery nie było w Polsce, są udostępnione bez wiedzy autora). Unia Europejska nie pozwala na ściąganie ze źródeł nielegalnych. Czy podlegam prawom Unii? jeśli w Prawie polskim można korzystać z utworów udostępnionych?

Zaznaczmy w pierwszej kolejności, że działanie w ramach dozwolonego użytku prywatnego dotyczy korzystania z pojedynczych egzemplarzy rozpowszechnionych utworów i dopuszczalne jest jedynie w kręgu osób pozostających w osobistym stosunku – w szczególności – towarzyskim, pokrewieństwa czy powinowactwa.
Jednak najistotniejsze jest to, aby utwór był uprzednio rozpowszechniony, a zatem udostępniony za zgodą jego twórcy. Wobec tego, jeśli przykładowo – dany film (utwór audiowizualny) nie miał jeszcze swojej premiery kinowej, pobieranie go z Internetu na pewno doprowadzi do naruszenia praw autorskich. Natomiast, jeśli wiemy, że utwór już został publicznie udostępniony zgodnie z wolą twórcy, dopuszczalne jest korzystanie z niego na własny użytek.
Zalecamy jednak korzystanie z legalnych baz utworów (wielokrotnie nieodpłatnych), gdzie nie istnieje obawa, że eksploatując dany plik dokonujemy naruszenia czyjegoś prawa.

Agata Duniak
PrawnikPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego