Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawa autorskie do utworu nie dystrybuowanego w Polsce

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa autorskie do utworu nie dystrybuowanego w Polsce

Prawa autorskie do utworu nie dystrybuowanego w Polsce

04.01.16

Chciałbym użyć ścieżkę dźwiękową utworu muzycznego, który nie jest dystrybuowany w Polsce, do odsłuchania podczas amatorskiej sztuki teatralnej. Znalazłem informacje na temat jego praw autorskich na iTunes. Released: May 12, 1998 ℗ 1998 Hallmark Entertainment, under exclusive license to Varese Sarabande Records LLC Czy i do jakiego podmiotu powinienem wystąpić o zgodę na ich udzielenie? 1) Czy będzie to któryś z podmiotów wymienionych powyżej czy jakaś organizacja w Polsce? 2) W jaki sposób skutecznie upewnić się, że zwracam się do właściwego podmiotu? 3) Czy zgoda np. zagranicznej wytwórni lub producenta, który np. posiada prawa majątkowe wystarczy aby odtworzyć ten utwór w Polsce bez innych konsekwencji prawnych? 

Niestety na podstawie otrzymanych informacji nie jest możliwe dokonanie właściwej oceny co do tego, który z podmiotów aktualnie dysponuje prawami majątkowymi do utworu. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorów w Polsce (m.in. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) reprezentują na zasadzie umów o wzajemnej reprezentacji nie tylko naszych rodzimych twórców, ale także tych zagranicznych. W związku z tym, chcąc wykorzystać utwór zagraniczny, w pierwszej kolejności należałoby się zwrócić do Stowarzyszenia ZAiKS, aby uzyskać informację, czy reprezentuje ono prawa autora utworu muzycznego. Ewentualnie, należy z podobnym zapytaniem zwrócić się do organizacji zbiorowego zarządu w kraju, z którego pochodzi utwór lub bezpośrednio do autora (lub producenta czy wydawcy). Zgoda uzyskana od podmiotu uprawnionego do udzielania licencji jest wystarczająca, aby móc eksploatować utwór w określonym zakresie.

Agata Duniak
prawnikPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego