Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Ingerencja w nagranie video, które ma służyć promocji firmy – jaką umowę podpisać z autorem nagrania?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Ingerencja w nagranie video, które ma służyć promocji firmy – jaką umowę podpisać z autorem nagrania?

Ingerencja w nagranie video, które ma służyć promocji firmy – jaką umowę podpisać z autorem nagrania?

31.08.15

Mam zamiar promować się w internecie dzięki filmom, szkoleniom online, które specjalnie dla mnie nagra inna osoba. Moje pytanie brzmi, czy powinienem podpisać z autorem jakąś umowę/licencję dotyczącą praw autorskich? Filmy, które nagra będą edytowane. Chcę do nich dodać logotyp, nazwę firmy, adres strony www. Chciałbym mieć również możliwość edycji filmów: wycinania fragmentów i montowania ich w innej niż w oryginalnym nagraniu kolejności.

Odnośnie utworów audiowizualnych (filmów) przyjmuje się, że producent takiego utworu nabywa z mocy umowy o stworzenie takiego utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu w ramach takiego utworu, wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji utworu audiowizualnego jako całości. Oznacza to, że w celu dalszego korzystania z takiego utworu koniecznym jest zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej z producentem filmu, określającej zasady korzystania z filmu oraz określenie pól eksploatacji na jakich dopuszcza się korzystanie z tego utworu.

Ponadto z punktu widzenia planowanych przeróbek filmu i ingerencji w jego treść właściwym jest określenie w takiej umowie zezwolenia twórcy na rozporządzanie i korzystanie z przerobionych wersji utworu (opracowania) - tzw. prawo zależne.

Zawarcie powyższych umów nie będzie natomiast konieczne, jeżeli jesteśmy współtwórcami utworu audiowizualnego, a do nich zalicza się osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, w szczególności będą współtwórcami: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych czy też twórca scenariusza.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego