PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawa autorskie jakie przysługują twórcy katalogu wycieczek turystycznych

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa autorskie jakie przysługują twórcy katalogu wycieczek turystycznych

Prawa autorskie jakie przysługują twórcy katalogu wycieczek turystycznych

17.03.15

Stworzyłem katalog wycieczek turystycznych, na bazie własnych długoletnich doświadczeń. Jestem przed jego wydrukiem. Czy ja mogę sobie zastrzec prawa autorskie? Nie jestem pewien, gdyż np. zwiedzanie Pragi, czy Warszawy składa się z stałych obiektów i często wykorzystywanych tras w większości katalogów i przewodników turystycznych. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy mogę jakoś zastrzec ich wykorzystanie? Najczęściej nasze programy są wykorzystywane poprzez Związki Zawodowe, nauczycieli i różne grupy społeczne. Zwracają się o program wycieczki, a potem informują, że dziękują za wycieczkę. Natomiast potem organizują sobie sami, mając już wyłożone na tacy. Jak temu zaradzić. To jet kilkunastoletnia praca. Objazd Europy i części świata w celu poznania miejsc. Jak się chronić?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przedmiotem ochrony są więc przykładowo utwory muzyczne, audiowizualne czy plastyczne. Przedmiotem ochrony nie będą jednak odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy o prawie autorskim zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu (działalność twórcza o indywidualnym charakterze) są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma charakter twórczy, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Tym samym dany katalog jeżeli przyjęty w nim dobór, układ lub zestawienie będzie miał charakter twórczy, będzie podlegał ochronie jaką daje prawo autorskie.

Dodatkowo należy stwierdzić, że dana baza danych traktowana jako pewne zestawienie (całość) czy też zbiór danych i elementów zgromadzonych według wcześniej przyjętej systematyki, podlegać będzie również ochronie jaką daje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego