PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Podział wpływów między autorami utworu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Podział wpływów między autorami utworu

Podział wpływów między autorami utworu

13.09.13

Jak wygląda podział wpływów pieniężnych pomiędzy kompozytorem, producentem, wykonawcą i autorem tekstu do utworu: - w przypadku sprzedaży utworu (np. poprzez iTunes), - prezentacji utworu w radiu, - sprzedaży utworu na nośniku CD - publicznego wykonania utworu (koncert)? Czy wysokość tantiem za sprzedany/prezentowany utwór jest domyślna (ustalona z góry)? Jeśli nie, to w jaki sposób należy prawnie określić podział oraz skąd ZAIKS czerpie informacje o tym komu należy się odpowiedni procent za sprzedany/prezentowany utwór?


Repartycja wynagrodzeń autorskich jest dokonywana przez poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w sposób przez nie przyjęty. Kwestię tę reguluje statut konkretnej organizacji, a następnie na jego podstawie wydawane są stosowne regulaminy. Każda z organizacji reprezentuje też określoną grupę twórców, w zależności od przedmiotu ich działalności. W związku z powyższym należy na wstępie ustalić, która organizacja zbiorowego zarządzania będzie właściwa dla reprezentowania praw określonego podmiotu. I tak np. w odniesieniu do twórcy tekstu piosenki będzie nią ZAiKS, w odniesieniu do producenta fonogramu i wideogramu będzie nią ZPAV, a odnośnie artystów wykonawców STOART lub SAWP.

W związku z tym, iż w głównym polu zainteresowań Pytającego jest ZAiKS, warto wskazać, że na oficjalnej stronie Związku (www.zaiks.org.pl) udostępniony został Regulamin Repartycji Wynagrodzeń Autorskich. Został w nim szczegółowo opisany sposób zgłaszania utworu organizacji, jak również sposób podziału uzyskanych środków pomiędzy uprawnionych do tego współtwórców.

Celem szczegółowego zapoznania się z ww. kwestiami, zachęcam do lektury regulaminu. Chociażby ze względów objętościowych nie jest możliwe szczegółowe zaprezentowanie tej kwestii w ramach portalu.

Małgorzata Kutaj
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu / v_hujerPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego