PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wprowadzenie muzyki na rynek

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wprowadzenie muzyki na rynek

Wprowadzenie muzyki na rynek

23.02.17

Witam. Komponuję muzykę oraz piszę teksty. Chciałbym wprowadzić moją muzykę na rynek. Co muszę zrobić krok po kroku, aby wyjść na tym jak najlepiej?

Z uwagi na profil działalności Fundacji Legalna Kultura, poniżej udzielimy Państwu odpowiedzi w zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej – tj. ochrony utworów muzycznych w granicach wynikających z prawa autorskiego.

Ochrona utworu muzycznego przysługuje autorowi od chwili stworzenia dzieła (ustalenia go – np. nagrania lub publicznego wykonania). Zatem nie są niezbędne żadne formalne działania autora (zgłaszanie, rejestrowanie dzieła) w celu objęcia utworu ochroną. Warto jednak przyjrzeć się ochronie utworów, jaką proponuje dodatkowo Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Chcąc objąć nią utwory muzyczne swojego autorstwa, należy zostać członkiem stowarzyszenia, lub zgłosić własne utwory w ZAiKS (nie jest wówczas wymagane członkostwo w stowarzyszeniu). Od tej chwili, stowarzyszenie będzie uprawnione do zawierania w Państwa imieniu umów licencyjnych (zezwalających innym podmiotom na korzystanie z utworów), inkasowania wynagrodzenia, nadzoru nad eksploatowaniem Państwa dzieł oraz podejmowania wszelkich kroków prawnych w celu ochrony utworów (w tym na drodze postępowania sądowego).

Podejmując decyzje o zgłoszeniu utworów do ZAiKS, muszą Państwo mieć świadomość, że autorzy zobowiązują się do zgłaszania wszystkich utworów swojego autorstwa - tych istniejących, ale także tych, które powstaną w przyszłości.

Agata Duniak-Majcher, aplikant radcowskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego