PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy potrzebna jest zgoda na wykorzystanie dźwięku dzwonka telefonu w filmie?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy potrzebna jest zgoda na wykorzystanie dźwięku dzwonka telefonu w filmie?

Czy potrzebna jest zgoda na wykorzystanie dźwięku dzwonka telefonu w filmie?

04.03.16

Czy mogę w filmie w scenie, gdy jednemu z bohaterów dzwoni telefon wykorzystać dzwonek znajdujący się oryginalnie w telefonie bez zgody producenta?

Dzwonek telefonu należy traktować, jako rodzaj utworu muzycznego lub czasami nawet utworu słowno-muzycznego (jeśli występują oprócz muzyki również słowa). Tym samym utwór ten podlega ochronie prawnej takiej samej jak każdy inny rodzaj działalności twórczej o indywidualnym charakterze (utwór). Warto przy tym wskazać, iż dzwonek ten jako utwór musi się na tyle odróżniać od innych tego typu utworów, żeby można mu było przypisać cechy oryginalności i indywidualności, w przeciwnym razie nie będzie można mówić o utworze i ochronie prawnej z tym związanej.

Tym samym to do twórcy tego utworu muzycznego (lub słowno-muzycznego) albo podmiotu na którego przeniesiono majątkowe prawa autorskie do tego utworu (wydawca) przysługiwać będzie uprawnienie do udzielenia licencji (zgody) na korzystanie z utworu, np. na jego wykorzystanie w filmie. W tym celu należy zgłosić do wyżej wskazanych osób (lub podmiotów) z prośbą o wyrażenie zgody na takie wykorzystanie utworu. Jeśli natomiast dzwonek nie posiada wyżej opisanych cech oryginalności i indywidualności zgoda nie będzie wówczas potrzebna.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego