PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Muzyka w filmie promocyjnym szkoły

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Muzyka w filmie promocyjnym szkoły

Muzyka w filmie promocyjnym szkoły

28.01.16

Szkoła chce nagrać film promujący i planuje do tego celu wykorzystać jakiś utwór, do którego nie posiada praw autorskich? Dodatkowo film ma być umieszczony na stronie internetowej szkoły. Czy w związku z tym, że nie robi tego w celach komercyjnych, powinna się gdzieś zgłosić?

Zgodnie z zasadami dozwolonego użytku publicznego utworów chronionym prawem autorskim, instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów zarówno w oryginale jak i w tłumaczeniu.

Ponadto wyżej wskazane podmioty mogą zwielokrotniać (sporządzać kopie) drobne utwory lub fragmenty większych utworów. Jednakże to zwielokrotnianie również może być dokonywane w zgodzie z jednym w celów wyżej wymienionych.

Publiczne udostępnianie tego typu utworów może również nastąpić na stronie internetowej np. instytucji oświatowej jednak pod warunkiem, że dostęp do danej strony będzie odpowiednio zabezpieczony (np. hasłem i loginem) i dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe. Jeśli zaś zamierzone działanie szkoły nie będzie związane z celem dydaktycznym lub dla prowadzenia badań naukowych, to na jakiekolwiek inne skorzystanie z cudzego utworu konieczne będzie uzyskane zgody podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu i zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego