PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Filmy oznaczone opisem "community video" w festiwalowym pokazie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Filmy oznaczone opisem

Filmy oznaczone opisem "community video" w festiwalowym pokazie

11.06.14

Zamierzam pokazać na festiwalu zbiór filmów Dada (https://archive.org/details/DadaCinema). Ta kolekcja filmów została oznaczona tutaj jako "Community Video", czy oznacza to, że mogę pokazać te filmy bez wykupienia licencji tak jak w przypadku "public domain"?Odpowiedź na pytanie wymaga dokładnej analizy warunków licencji (regulaminu) używania utworów udostępnionych w serwisie internetowym z uwzględnieniem tego, prawo jakiego kraju będzie właściwe w sprawie. Z samego oznaczenia kolekcji filmów sformułowaniem "Community Video" nie można wyciągać wniosków co do zakresu ewentualnej licencji, na jakiej utwór został udostępniony do korzystania. Ponadto, korzystanie z utworów udostępnianych na stronach internetowych na zasadach licencji regulaminowej, gdy nie mamy pewności, czy sam podmiot udostępniający jest uprawniony do udzielania takiej licencji regulaminowej, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Należy pamiętać, że naruszenie praw autorskich ma charakter obiektywny. W razie, gdyby okazało się, że serwis internetowy X, wbrew deklaracjom, nie posiada prawa do udzielania licencji na utwory danego producenta filmowego, to nawet stosowanie się do jego regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, jeżeli producent wystąpi z roszczeniami związanymi z naruszeniem tych praw. Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego