PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Opłaty związane z bezpłatnym pokazem filmu w kinie plenerowym

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Opłaty związane z bezpłatnym pokazem filmu w kinie plenerowym

Opłaty związane z bezpłatnym pokazem filmu w kinie plenerowym

05.05.14

Czy w przypadku kiedy udział w projekcjach kina plenerowego jest całkowicie darmowy organizator za udostępnienie materiału masowej publiczności również powinien zapłacić?

Niezależnie od tego, czy pokazy są organizowane odpłatnie czy nieodpłatnie ani od faktycznego uzyskania dochodów z takich pokazów, konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej z podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do filmu.

Zasadą wynikającą z ustawy jest odpłatne udzielanie licencji, lecz podmiot uprawniony może zdecydować, że licencja będzie udzielona nieodpłatnie (wówczas w umowie powinno znaleźć się wyraźne postanowienie, iż udzielenie licencji oraz korzystanie z utworów będzie nieodpłatne) – jest to kwestia decyzji uprawnionego.

Niezależnie od kwestii ww. licencji (na tzw. „prawa producenckie”), należy opłacić tzw. dodatkowe wynagrodzenie na rzecz współtwórców utworów audiowizualnych, które uiszcza się za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (w przypadku filmów jest to Stowarzyszenie Filmowców Polskich).

Poza opłatami związanymi z korzystaniem z praw autorskich, należy również opłacić stosowne podatki oraz inne daniny publiczne wymagane przez prawo.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego