Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Uruchomienie kinoteki w ośrodku kultury

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Uruchomienie kinoteki w ośrodku kultury

Uruchomienie kinoteki w ośrodku kultury

31.10.13

Jak uruchomić kinotekę w ośrodku kultury, nie pobierając za to opłat? Ośrodek wybudowano z funduszy unijnych, jak zdobyć filmy bez licencji?

Korzystanie z utworów audiowizualnych (filmów) bez żadnych opłat byłoby możliwe gdyby korzystanie odbywało się w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań. Uprawnienie do darmowej eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego przewidziane jest na takich warunkach dla instytucji naukowych lub oświatowych. Wynika z tego, że wyłącznie przy spełnieniu łącznie dwóch warunków, czyli zakwalifikowania tej jednostki kultury jako ośrodka oświatowego oraz eksploatacji filmu w celach dydaktycznych, możliwe będzie darmowe udostępnianie filmów. Korzystanie z utworów w celach rozrywkowych wyklucza skorzystanie z tej licencji ustawowej.

W zależności od charakteru ośrodka kultury, o którym mowa w pytaniu, możliwy byłby jeszcze jeden wyjątek od zasady odpłatnej eksploatacji utworów. Mianowicie, jeżeli wspomniana instytucja jest biblioteką, może ona, na zasadzie art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów już rozpowszechnionych (ten przywilej dotyczy również szkół oraz archiwów). Warto wskazać, że jednostki te mogą posiadać status zarówno budżetowych lub komunalnych, jak i prywatnych. Istotą podstawy zwolnienia są tutaj ich statutowe zadania, wśród których powinno znaleźć się nieodpłatne wypożyczanie egzemplarzy utworów opublikowanych oraz gromadzenie zbiorów.

W każdym innym przypadku ośrodek rozpowszechniający utwory audiowizualne chronione prawem autorskim będzie musiał uzyskać zgodę podmiotów uprawnionych, a to wiązać się będzie z uiszczeniem opłat licencyjnych

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ mrwojciePublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego