PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie utworu w przyśpiewce stadionowej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie utworu w przyśpiewce stadionowej

Wykorzystanie utworu w przyśpiewce stadionowej

23.08.13

Czy wykorzystanie utworu (muzyki z piosenki) do „przyśpiewki stadionowej” wymaga zgody autora?

 

Stworzenie przyśpiewki stadionowej na bazie istniejącego uprzednio utworu stanowić będzie jej modyfikację, prowadzącą prawdopodobnie do powstania utworu zależnego. Samo stworzenie utworu zależnego jest wolne, natomiast do monopolu twórczego należy prawo zezwalania na eksploatację takiego utworu zależnego.

 

Wskazówka praktyczna:

Wykorzystanie muzyki z innej piosenki do stworzenia przyśpiewki stadionowej wyłącznie w celu własnej ekspresji twórczej jest dozwolone bez zgody autora. Wszelkie formy eksploatacji takiego utworu tj. jego publiczne wykonanie (np. odśpiewanie na stadionie), odtworzenie czy rozpowszechnienie w inny sposób wymagać już będzie zgody autora utworu pierwotnego (tj. piosenki wykorzystanej jako baza przyśpiewki).

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. materiały archiwalne Legalnej Kultury
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego