PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Nielegalne wykorzystanie cudzych prac

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Nielegalne wykorzystanie cudzych prac

Nielegalne wykorzystanie cudzych prac

11.08.17

Czy wystarczy mi ochrona w zakresie Konwencji Berneńskiej żeby ścigać firmę za granicą (Włochy), która nielegalnej posługuje się moimi pracami(ilustracjami) w celach zarobkowych? Mam dowody sprzedaży stacjonarnej na terenie Włoch. Gdzie takie naruszenia można zgłaszać?


Precyzyjna odpowiedz na ww. pytanie wymagałaby pogłębionej analizy i więcej szczegółów dotyczących stanu faktycznego, które zdają się niezbędne do oceny, jakie kroki należałoby podjąć, by w sposób efektywny dochodzić odpowiedzialności, czy to cywilnej czy karnej za naruszenie Pani praw własności intelektualnej.


Nie mniej jednak, przyjmując że nielegalne posługiwanie się Pani pracami w celach zarobkowych, przybrało formę przywłaszczenia autorstwa utworu albo wprowadzenia w błąd co do jego autorstwa np. nie wskazując Pani osoby, jako jego twórcy, co stanowi przestępstwo, na gruncie polskiego kodeksu karnego, oraz zakładając iż podobne zachowanie jest również czynem zabronionym w rozumieniu włoskiego prawa karnego, można złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, do polskich organów ścigania – np. na policji czy w prokuraturze, które to organy zobligowane są do podjęcia odpowiednich kroków prawnych i faktycznych w celu ustalenia, czy rzeczywiście działanie włoskiej firmy jest przestępstwem, a jeżeli tak, to do dalszych działań w celu ochrony Pani praw.


Oprócz ścieżki karnej, oczywiście można również dochodzić odpowiedzialności cywilnej, w oparciu o właściwe przepisy regulacji prawa autorskiego polskiego/włoskiego, jednak w tym przypadku do szczegółowego określenie kroków, jakie powinna Pani podjąć, w tym m.in. wskazania  trybu i właściwego sądu cywilnego – czy polskiego czy włoskiego, do rozpoznania sprawy, konieczne byłby ustalenie np. na terytorium jakiego państwa są sprzedawane Pani prace.

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego