Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Ochrona prawna pomysłu projektu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

 Ochrona prawna pomysłu projektu

Ochrona prawna pomysłu projektu

09.11.15

Witam Mam pomysł na duży projekt o międzynarodowym zasięgu. Potrzebuje zatem wsparcia finansowego,zarówno w postaci crowdfoundingowej jak i uzyskanego poprzez korespondencję mailową tudzież inną formę kontaktu z dużymi firmami. Moje pytanie dotyczy owego pomysłu. Czy w sytuacji, gdy finansowanie się nie powiedzie, a przedsiębiorstwo lub osoba prywatna korzystająca z pomysłu przedstawionego w projekcie użyje go, będę bezradny wobec prawa? Z góry dziękuje za odpowiedź i wskazówki odnośnie najlepszej drogi uzyskania wsparcia logistyczno-finansowego, bez utraty praw do projektu i możliwości decydowania o nim. Pozdrawiam :)

Przede wszystkim wskazać trzeba, że pomysły (czy też know–how) nie są chronione prawnie same w sobie, a jedynie mogą uzyskać ochronę jako tajemnica przedsiębiorcy lub w ramach zastrzeżonej umownie poufności. Najlepiej zatem najpierw wysłać do danej firmy lub podmiotu prywatnego zapytanie o możliwość przesłania oferty, zawierające deklarację zachowania poufności co do treści tego projektu oraz zobowiązanie do nieużywania informacji dotyczących projektu ani żadnych innych pomysłów w nim zawartych w przypadku, gdyby projekt się nie powiódł i dopiero po otrzymaniu zobowiązania do zachowania poufności – udostępnić szczegóły dotyczące projektu. Ponadto, wykorzystanie cudzego dorobku, który dana osoba chce skomercjalizować, podlega również ochronie przepisami prawa cywilnego dotyczącymi ochrony zasad uczciwości prowadzenia negocjacji.

Zgodnie z art. 72. § 2 kodeksu cywilnego, strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

Na podstawie tego przepisu można domagać się naprawienia szkody od podmiotu, który uzyskał nasze know-how lub szczegóły naszego pomysłu czy też schematów działania deklarując chęć udziału w negocjacjach bez zamiaru zawarcia umowy (tylko w celu zapoznania się z projektem i zaczerpnięcia z niego określonych pomysłów w celu ich samodzielnego dalszego wykorzystania).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego