PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Pokazy filmowe NGO a licencje

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Pokazy filmowe NGO a licencje

Pokazy filmowe NGO a licencje

09.11.15

Jesteśmy organizacją pozarządową goszczącą wolontariuszy zagranicznych. W ramach spotkań z kulturą ich krajów chcielibyśmy wyświetlać już udostępnione filmy z ich krajów. Spotkania te mają charakter edukacyjny i niekomercyjny. Czy i jaką licencję powinniśmy uzyskać jako NGO? 

Zgodnie z dozwolonym użytkiem edukacyjnym (naukowym) dopuszczalne jest korzystanie z utworów przez instytucje oświatowe i naukowe w celach dydaktycznych bez konieczności uzyskiwania licencji i ponoszenia opłat.

Jednocześnie nie zdefiniowano w wyżej wymienionej ustawie, jakiego rodzaju podmioty należy uznać za instytucje naukowe i oświatowe, które byłyby jednocześnie uprawnione do korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. Należy więc te pojęcia rozumieć w ten sposób, że chodzi o podmioty należące do systemu oświaty, jako podmioty publiczne, jak i prywatne. Z kolei działalność dydaktyczna to przekazywanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Prawo autorskie dla wyżej wskazanych podmiotów przewiduje możliwość korzystania z utworów, które zostały uprzednio rozpowszechnione w wersji oryginalnej oraz w tłumaczeniu. Dopuszczalne jest także sporządzenie egzemplarzy fragmentów rozpowszechnionego utworu. Wspomniany katalog działań musi być natomiast podporządkowany działalności dydaktycznej bądź badawczej. Tym samym wyświetlanie filmów będzie mieściło się w ramach działań dydaktycznych pod warunkiem nie pobierania opłat za udostępnianie filmów, ograniczeniu odbiorców do których ma trafić dany film tylko do osób związanych z danym celem edukacyjnym, przy jednoczesnym wskazani celu dydaktycznego, przez który dany pokaz filmowy miałby zostać zrealizowany lub celu badawczego wpisującego się w statut danej organizacji naukowej. Wtedy też takie korzystanie z utworu będzie spełniało wszystkie przesłanki konieczne do realizacji dozwolonego użytku utworów podlegających co do zasady ochronie prawnoautorskiej.

Jeśli natomiast skorzystanie z dozwolonego użytku naukowego nie będzie możliwe na powyższych zasadach w celu wyświetlania publicznego filmów różnych twórców pochodzących z różnych krajów należałoby uzyskać licencję generalną na takie korzystanie z utworów, w tym celu można zgłosić się od odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (tj. Stowarzyszenie Filmowców Polskich)w celu uzyskania licencji.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego