Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Książka – wypożyczenie a ściągnięcie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Książka – wypożyczenie a ściągnięcie

Książka – wypożyczenie a ściągnięcie

12.10.12

Czym różni się pożyczanie książki z biblioteki od ściągnięcia jej z sieci?

I tu, i tu najpierw ktoś ją kupił, a potem udostępnił każdemu za darmo, prawda? Z punktu widzenia praktycznego różnica rzeczywiście nie zachodzi. Jednak pod względem prawnym istnieje istotna różnica, którą statuują przepisy prawa autorskiego.

Bibliotekom (jak również archiwom oraz szkołom), jako instytucjom mającym szczególne znaczenie dla propagowania i rozwoju kultury oraz nauki, ustawodawca w art. 28 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych zagwarantował swego rodzaju przywilej. Polega on na tym, że ww. instytucje mogą  udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze rozpowszechnionych wcześniej utworów, sporządzać, a także zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów oraz udostępniać swoje zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.

Wyjątek ten nie obejmuje udostępniania chronionych utworów w Internecie, ani nie dotyczy innych podmiotów niż wymienione wyżej. Na tym właśnie polega różnica.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!